PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Mokymai

Mūsų atvirųjų ir uždarųjų mokymų tikslas - suteikti žinias, kurios padės Jums užtikrinti muitinės formalumų atitiktį teisės aktams ir pasinaudoti naujomis galimybėmis. 

Norėdami el. paštu gauti pranešimus apie mūsų rengiamus mokymus, užsiregistruokite naujienlaiškiui. Vykusių mokymų temos (detalesnė informacija žemiau): bazinės žinios, verslo rizika; mokestiniu atžvilgiu rizikingiausios sritys: prekės kodas, vertė ir kilmė; ekspeditoriams apie formalumus Klaipėdos jūrų uoste; muitinės sandėlio veiklos rizika; netarifinis reguliavimas; strateginės ir dvejopos paskirties prekės.

 • Kaip tapti AEO? Kas svarbu AEO?

  Klausimas "Būti ar nebūti AEO?" verslui dažnai net nekyla, nes susiklosto aplinkybės, kai tapti AEO privaloma: to pareikalauja klientai arba norima naudotis muitinės formalumų supaprastinimais. Kuo toliau, tokios aplinkybės įmonėms susiklosto vis dažniau, todėl kviečiame dalyvauti mokymuose, kurių tikslas - suteikti žinias, kaip įmonei parengti prašymą AEO statusui gauti, o gavus šį statusą - jo neprarasti. Mokymai vyko 2018 m. rugsėjo 12 d. Vilniuje.

 • Prekės kodas (klasifikavimas)

  Remiantis prekės kodu taikomas prekės apmokestinimas importo mokesčiais ir netarifinis reguliavimas - importo/ eksporto draudimai ir apribojimai. Todėl prekės kodas yra vienas iš trijų teisingo deklaravimo „banginių“ (kodas, vertė ir kilmė). Neteisingai deklaravus prekės kodą taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209-2 straipsnį. Viena iš numatytų sankcijų: bauda nuo 1448  iki 4344 € su prekių konfiskavimu arba be konfiskavimo.

 • Muitinės sandėlis: veiklos rizika ir jos valdymas

  Temos: muitinės sandėlių tipai; teisės aktai ir pasikeitimai 2016 m. įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui; galimos muitinės procedūros muitinės sandėlyje, supaprastintos procedūros; prekių tvarkymo operacijos; reikalavimai apskaitai; ginčai su muitine, teismų praktika, muitinės sandėlio savininko rizika; muitinės sandėlio darbuotojų atsakomybė; dažniausiai daromos klaidos; muitinės atliekami patikrinimai, nustatomi pažeidimai ir taikomos sankcijos.

 • Ekspeditoriams: muitinės formalumai Klaipėdos uoste

  Temos: ekspeditoriaus rizika ir atsakomybė, teismų praktika; prekių muitinis statusas ir formalumai Klaipėdos uoste; prekių laikinasis saugojimas: BDK ir KIPIS; muitinės procedūros, reikalinga informacija ir dokumentai: importas, eksportas, tranzitas (T1, TIR Carnet), CMR pildymas; darbas su veterinarijos, fitosanitarijos tarnybomis; naudojimasis LITAR nustatant prekių įvežimo, išvežimo sąlygas ir mokesčius muitinei; ekspeditorių dažniausiai daromos klaidos.

 • Muitinės formalumai: bazinės žinios, verslo rizika. Prekės muitinė vertė

  Pažeidimai kainuoja brangiai, todėl verta žinoti verslo riziką ir mokėti ją valdyti. 2014 m. LR muitinės veiklos ataskaitos duomenys: muitinė atliko 279 ūkinės komercinės veiklos įmonėse patikrinimus, nustatė 235 pažeidimus ir papildomai apskaičiavo 71,25 mln. litų mokesčių ir su jais susijusių sumų. Vienas pažeidimas vidutiniškai „kainavo“ 300 000 litų! Didžiausią aukščiau nurodytų papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį (81 proc.) sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių muitinę vertę.

 • Netarifinis reguliavimas. Strateginės ir dvejopos paskirties prekės

  Draudimų ir kitų apribojimų nesilaikymo pasekmės: muitinė neleidžia įvežti / išvežti prekių, muitinė sulaiko prekes ir jas gabenančią transporto priemonę, atsakingam asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė, muitinės tarpininkas praranda veiklos licenciją ir kt. Kokios yra strateginės ir dvejopos paskirties prekės? Programoje pateiktas dažniausiai gabenamų šių prekių sąrašas, pvz.: staklės, vožtuvai, džiovinimo įranga, maišytuvai.

Mokymų dalyvių atsiliepimai:

Rasa Grigoraitienė, UAB „Ekspla“ logistikos vedėja: "Jau ne pirmus metus dalyvaujame UAB "Muita" mokymuose muitinės tema. Mokymus vertiname ne tik kaip galimybę per trumpą laiką įgyti darbui reikiamas bazines žinias, bet ir gauname daug įžvalgų, kurias pritaikę patobuliname darbo procesus, geriau valdome riziką. Išties džiugina nedažnai pasitaikantis naujokų ir „senų vilkų“ interesų suderinamumas toje pačioje paskaitoje – visiems yra ką veikti!"

 

Dr. Aušra Bieliūnienė, UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics importo/eksporto koordinatorė: "Mokymų dienos prabėgo nepaprastai greitai. Aktuali mokymų tematika ir pateikta medžiaga įtraukė dalyvius, skatino juos diskutuoti ir iškelti naujus klausimus. Verslas pasigenda teminių muitinės konsultacijų tiek kasdienėmis temomis, tiek naujais klausimais, tad UAB "Muita" mokymai puikiai užpildo šią spragą."

 

Živilė Keršulytė, AB-F "Šilutės Rambynas" buhalterė-ekonomistė: „Džiaugiuosi turėjusi galimybę praleisti labai įdomias ir be galo naudingas dienas! Nors dirbame kol kas tik su eksportu, tačiau įgytos žinios mums padės labiau suprasti mūsų klientų poreikius ir reikalavimus trečiosiose šalyse. Didelį įspūdį padarė mokymus vedę lektoriai. Malonu buvo klausytis savo srities žinovų, kurių darbas, kaip aš sakau, yra hobis - teikiantis džiaugsmo :)!“

 

Agnė Indilaitė, UAB „Artilux NMF“ deklarantė: "Seminaras tema “Prekės kodas (klasifikavimas)” man, kaip deklarantei, buvo labai aktualus ir naudingas. Daug žinių, kaip palengvinti prekės kodo nustatymą, kokiais šaltiniais naudotis, norint surasti reikiamą informaciją. Turėjome galimybę teoriją išbandyti ir praktiškai."