Konsultacijos

Konsultuojame muitų teisės klausimais, rengiame vidaus darbo tvarkas, padedame gauti muitinės leidimus ir pasirengti AEO sertifikavimui!

Muitinė kasmet rengia veiklos ataskaitą, kurioje pateikia duomenis apie nustatytus pažeidimus ir priskaičiuotas mokesčių, delspinigių bei baudų sumas. Rezultatai verslui nepalankūs, pavyzdžiui: per metus muitinė atliko 195 ūkinės ir komercinės veiklos patikrinimus įmonėse, 151 atvejais nustatė pažeidimus ir apskaičiavo importo mokesčių, delspinigių bei baudų net už 6 mln. eurų! Pasirūpinti atitiktimi tikrai verta.

Mūsų teikiamos konsultacinės paslaugos:

  • Atitiktis teisės aktams. Minėta statistika nesikeičia jau eilę metų, tad planuojant muitinės formalumus įsitikinkite, kad turite pakankamai žinių ir resursų atitikčiai užtikrinti. Kilus klausimams padedame, konsultuojame. Galime patikrinti jau įformintų muitinės procedūrų atitiktį teisės aktams, parengti vidaus darbo tvarkas.
  • Naudojimasis lengvatomis ir supaprastinimais. Svarbu skirti dėmesį ne tik teisingam duomenų pateikimui muitinei, bet ir naudojimuisi mokestinėmis lengvatomis bei muitinės procedūrų supaprastinimais. Kaip rodo mūsų ilgametė praktika, dėl nesinaudojimo galimybėmis įmonės praranda ne mažiau reikšmingas sumas. Peržiūrėsime Jūsų atliekamas arba planuojamas muitinės procedūras ir pasiūlysime, kaip jas galima optimizuoti.
  • Leidimai ir sertifikatai. Padedame gauti reikiamus muitinės leidimus (procedūroms, supaprastinimams) ir pasirengti AEO statuso gavimui.

Bendradarbiaujame ir su kitų šalių muitų teisės ekspertais - Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir kitur. 

Viktorija Šlyžė, Muitinės tarpininkė

"Pasaulinė tendencija - kuo sparčiau įforminti procedūras muitinės poste, o muitinį patikrinimą atlikti įmonėje jau po įforminimo. Todėl įmonėms tenka vis didesnė atsakomybė už muitinės procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams."