Veiklos rizika ir atitiktis

Neigiamą poveikį veiklai galima sumažinti savalaikiai kreipiantis į muitinę dėl neatitikimų praeityje koregavimo ir, tuo pačiu, tokių neatitikimų išvengiant ateityje. Atliekame muitinės reikalavimų laikymosi temines peržiūras ir auditus ir, tokiu būdu, padedame ekonominės veiklos vykdytojams valdyti su muitinės veikla susijusią riziką ir išvengti baudų.

Atgal

Registruokitės naujienlaiškiui

Gaukite nemokamą informacinį leidinį, skirtą importuotojams ir eksportuotojams!

Pažymėkite laukelį
Klaida. Neteisingas el. pašto adresas arba toks el. pašto adresas jau registruotas. Pažymėkite laukelį