Importas

Išleidimas į laisvą apyvartą  - tai muitinės procedūra, kuria pasinaudojus trečiųjų šalių prekės tampa muitinės nebeprižiūrimomis ir galite jomis laisvai disponuoti. Prekės turi atitikti įvežimo ir išleidimo į rinką reikalavimus, taip pat turi būti sumokėti importo mokesčiai – muitas, PVM ir, jei taikomas, akcizas.

Laikinasis įvežimas - laikinojo įvežimo procedūrą galima pasirinkti tuomet, kai ne Sąjungos prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją numatant jas reeksportuoti neperdirbtas ir nepakeisto pavidalo. Pavyzdžiui, prekės keliauja į parodą, prietaisas atgabenamas kalibravimui, įvežama išnuomota įranga. Tokiu atveju, taikant laikinojo įvežimo procedūrą, nemokamas arba mokamas mažesnis muito mokestis.

Laikinasis įvežimas perdirbti - šią muitinės procedūrą galima pasirinkti, kai įvežamos žaliavos iš trečiųjų šalių turint tikslą jas perdirbti ir galutinį produktą išleisti į laisvą apyvartą sumokant mažiau muito mokesčio (nei būtų mokama įvežant prekes) arba išgabenti galutinį produktą į trečiąsias šalis. Pastaruoju atveju, taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, muito mokestis apskritai nėra mokamas. Pavyzdžiai: iš trečiųjų šalių atgabenami audiniai baldų gamybai, atgabenamas naudotas automobilis remontui.

Muitinis sandėliavimas – muitinio sandėliavimo procedūrą verta rinktis, jeigu norite kurį laiką (laikas nėra ribojamas) saugoti iš trečiųjų šalių atgabentas prekes muitinės priežiūroje, nemokant importo mokesčių. Muitinio sandėliavimo procedūra praverčia ir tuomet, jeigu tenka laukti išleidimui į laisvą apyvartą reikalingų dokumentų, pavyzdžiui, leidimų ar sertifikatų.

Laikinasis saugojimas – trečiųjų šalių prekės gali būti iki 90 dienų laikinai saugojamos muitinės priežiūroje. Muitinei teikiama nei muitinės, o laikinojo saugojimo deklaracija.

Galutinis vartojimas - kai kurioms prekėms yra nustatyta galutinio vartojimo muitinės procedūros taikymo galimybė. Taikant šią muitinės procedūrą, prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą neapmokestinant importo muitais arba taikant sumažintą importo muito normą. Tačiau, nors prekės ir yra išleistos į laisvą apyvartą, jos lieka muitinės prižiūrimos, kol įvykdomos galutinio vartojimo sąlygos, t. y. atliekamos tokios operacijos, dėl kurių importuojamoms prekėms suteikiama muitų mokesčių lengvata.

Grąžinamos prekės - jeigu Jūsų eksportuotos prekės trejų metų bėgyje Jums grąžinamos nepakeisto pavidalo, galite pasinaudoti galimybe nemokėti importo muito ir PVM. Prekes muitinei reikia deklaruoti nurodant, kad tai grąžinamos prekes.

Atgal

Registruokitės naujienlaiškiui

Gaukite nemokamą informacinį leidinį, skirtą importuotojams ir eksportuotojams!

Pažymėkite laukelį
Klaida. Neteisingas el. pašto adresas arba toks el. pašto adresas jau registruotas. Pažymėkite laukelį