E-kursai

Customs Clearance

Įgykite muitinės žinių ar gilinkite jas Jums patogiu laiku ir Jūsų pasirinktoje vietoje!

Muitinės žinių platfomoje www.customs.clearance.net/lt kviečiame išsirinkti video mokymus (jų tarpe yra ir nemokamų) muitinės tema arba tiesiog atnaujinti žinias peržiūrint trumpus nemokamus animuotus video, kuriuose pateikiama aktuali tiek Lietuvos teismų, tiek Europos Sąjungos teisingumo teismo praktika. Mokomųjų video įrašų rasite ir prie terminų žodyne ir prie kai kurių straipsnių. Keletas nemokamų video pavyzdžių  

Atstovo muitinėje kvalifikacijos panaikinimas dėl teisės aktų pažeidimo

Muito mokestis ES

Antidempingas: 'mažesnio muito' spąstai

Administracinė atsakomybė už muitinės sandėlio veiklos pažeidimus

Atstovavimas muitinėje ES

Muitinės deklaracijos taisymas po įforminimo: 14 langelis 'Deklarantas/ Atstovas'