Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu?

2022-06-28

Iš verslo sulaukiame įvairių klausimų apie muitinės patikrinimus įmonėse (t. y. atvykstant į įmonės patalpas), ir ne vien tik iš tų, kurie su tokiais patikrinimais susiduria pirmą kartą. Turėdama ilgametę darbo patirtį atliekant tokius patikrinimus, Jurgita Stanienė, UAB „Muita“ Muitų atitikties skyriaus vadovė, dalinasi informacija apie įmonių atranką patikrinimui, pirmąjį susitikimą, audito eigą, dalyvaujančius skyrius ir jiems reikalingas žinias, taip pat patarimais, ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu.

Muitinė ūkinės komercinės veiklos patikrinimui (auditui) gali pasirinkti bet kurią įmonę, dalyvaujančią tarptautinės prekybos grandinėje ir tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su vykdytomis muitinės procedūromis. Todėl nei viena iš įmonių negali žinoti, ar ir kada bus pasirinkta auditui. Apžvelkime, kaip muitinė nusprendžia, kurią įmonę tikrinti.

Įmonių rizikingumo vertinimas

Įmonės auditui atrenkamos pagal muitinės nustatytas rizikos valdymo taisykles. Paprastai nagrinėjama ir vertinama muitinės Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemoje (RIKS) sukaupta informacija apie įmones, kurios suskirstytos į grupes pagal numatytus rizikos požymius ir rizikos lygį ir, naudojantis ankstesnių auditų rezultatais, nustatoma, kurie subjektai gali būti rizikingiausi ir nesilaikantys reikalavimų. 

Galima pastebėti, kad šiuo būdu sėkmingai nustatomos rizikingos įmonės - pagal Lietuvos muitinės 2021 m. veiklos ataskaitos duomenis, iš atliktų 119 mokestinių patikrinimų atliekant 104 mokestinius patikrinimus nustatyti pažeidimai!

Taip pat muitinė turi ūkio subjektų „baltąjį sąrašą“, į kurį įtrauktos žemiausio rizikingumo lygio įmonės ir kurių patikrinimai atliekami rečiau. Šiame sąraše yra įmonės turinčios galiojančius AEO (įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo) leidimus. Būtent turinčios AEO statusą įmonės laikomos patikimais muitinės partneriais ir prekybininkais turinčiais žemą rizikos lygį.    

Leidimų sąlygų tikrinimai

Kiekvienas muitinės išduodamas leidimas yra muitinės patikrinimo objektas. Muitinė periodiškai tikrins, ar laikotės leidime nustatytų sąlygų, taip pat gali nuspęsti atlikti ir patikrinimą atvykus į įmonę. Tad priimant sprendimą kreiptis dėl leidimo išdavimo, patartina ir tai įvertinti.

Tarptautinis muitinių bendradarbiavimas

Muitinės patikrinimai gali būti vykdomi ir atliekant priešpriešinius patikrinimus pagal gautą informaciją iš kitų valstybės kontrolės institucijų, užsienio muitinių administracijų prašymu, vykdant tarptautines sutartis ir kita. Pavyzdžiui, teritorinės muitinės atlieka patikrinimus pagal užsienio muitinės atsiųstus paklausimus siekiant nustatyti ar įmonė turinti registruoto eksportuotojo statusą teisingai deklaruoja eksportuojamų prekių kilmę. 

Toliau kviečiame skaityti Jurgitos Stanienės straipsnyje „Muitinės auditoriaus patarimai: ko tikėtis ir kaip elgtis patikrinimo metu? (I dalis)“, publikuotame „Muitų teisė praktikams“ Nr. 109

Atgal

Registruokitės naujienlaiškiui

Gaukite nemokamą informacinį leidinį, skirtą importuotojams ir eksportuotojams!

Pažymėkite laukelį
Klaida. Neteisingas el. pašto adresas arba toks el. pašto adresas jau registruotas. Pažymėkite laukelį