Prekybos sankcijų taikymas muitinėje: klaidos ir atsakomybė

2023-02-23

Kviečiame Jus į vasario 23 d. seminarą internetu, tema „Prekybos sankcijų taikymas muitinėje: klaidos ir atsakomybė“, kuriame aptarsime daugelį kol kas plačiau nenagrinėtų klausimų. Seminaras skiriamas išimtinai aptarti bei susisteminti teisinės atsakomybės už sankcijų režimo pažeidimus taikymo praktiką, analizuojant konkrečius praktinius pavyzdžius bei situacijas, dėl kurių jau yra pateikti atitinkami teismų išaiškinimai ar vyko(-sta) ginčai teisme arba pradėtos bylos (vyko ar vyksta tyrimi) muitinės įstaigose.

Tiek praėjusiais, tiek ir šiais, 2023 metais, vienu iš svarbiausių tarptautinės prekybos, logistikos ir atstovavimo muitinėje paslaugų verslo iššūkių Lietuvoje neabejotinai išlieka tarptautinių prekybos sankcijų įgyvendinimas ir jų laikymosi užtikrinimas.

Pastaruoju metu Europos Sąjunga vis dažniau plečia, keičia bei tikslina įvairiausius tarptautinės prekybos sankcijų paketus, taikomus, visų pirma, trečiosioms valstybėms (Rusijai. Baltarusijai). Šios valstybės tradiciškai (istoriškai) buvo gana reikšmingos tarptautinės prekybos partnerės Lietuvos verslo subjektams ir per jų išorines sienas vis dar vyksta įvairiausių prekių eksportas, importas bei tranzitas. Atitinkamai, įvežant ar išvežant prekes į trečiąsias valstybes, kurioms yra taikomos tarptautinės prekybos sankcijas, visuomet kyla bei išlieka grėsmė ne tik sąmoningai bet ir dėl nežinojimo ar klaidos pažeisti sankcijų režimą. Tokio pažeidimo pasekmėmis gali būti administracinės atsakomybės taikymas, nuobaudų ir baudų skyrimas muitinėje ar net tiekiamų prekių sulaikymas bei konfiskavimas, kas pastaruoju metu yra gana dažna praktika, kuri keičiasi ir vystosi labai sparčiai - kiekvieną mėnesį ar net savaitę.

Įvertinus nurodytas aplinkybes, yra itin aktualu žinoti kaip ir kokiu būdu galima apginti savo teises ir teisėtus interesus tokio pobūdžio situacijose, kaip praktikoje aiškinami ir taikomi administracinę atsakomybę už sankcijų režimo pažeidimus nustatantys Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) straipsniai (ANK 213 str., 515 str.), kokia yra naujausia bei aktuali teismų praktika skiriant nuobaudas pagal juos, kada ir kokiais atvejais galimas (arba negalimas) sankcionuotų prekių konfiskavimas ar apskritai nuobaudų švelninimas (mažinimas). Taip pat svarbu įvertinti bei žinoti tai, kokiais būdais ir kokiomis teisėtomis priemonėmis, atsižvelgiant į aktualią atsakomybės taikymo praktiką bei teismų praktikos išaiškinimus, galima (ir reikėtų) valdyti atsakomybės riziką bei išvengti situacijų, susijusių su sankcijų režimo pažeidimais.

Nors pastaruoju metu ši tematika yra susilaukusi neabejotinai padidinto dėmesio, tačiau šia tema vedamuose mokymuose anksčiau paprastai buvo nagrinėjami tik sankcijų režimo taikymo praktiniai ir teisiniai pagrindai, sankcionuotų prekių deklaravimas ar klasifikavimas, o teisinės atsakomybės praktiniai aspektai dėl itin dažnai besikeičiančios praktikos ar diskusinio jos pobūdžio likdavo nepaliesti.

Seminaro programa

  • Administracinės atsakomybės už tarptautinių prekybos sankcijų pažeidimus sistema Lietuvoje bei su ja susiję ANK straipsniai ir kiekvieno jų taikymo galimybės;
  • ANK 213 straipsnio („Prekių gabenimo tvarkos pažeidimas“) taikymas bylose dėl prekybos sankcijų pažeidimų. ANK 213 straipsnyje numatyto nusižengimo požymiai (objektas, subjektas, subjektyvieji bei objektyvieji požymiai) ir jų aiškinimas teismų praktikoje. Nuobaudos, kurias galima skirti taikant ANK 213 straipsnį, bei jų parinkimo praktiniai ypatumai. ANK 213 straipsnio probleminiai taikymo aspektai: kas (koks asmuo/subjektas) atsako pagal šį straipsnį; kada ir kokiais atvejais pagal jį gali būti skiriama (arba neskiriama) prekių konfiskavimo nuobauda;
  • ANK 515 straipsnio „Tarptautinių sankcijų pažeidimas“ taikymo galimybės bylose dėl prekybos sankcijų pažeidimų – kada jis taikomas (arba netaikomas), kuo skiriasi nuo ANK 213 straipsnio bei kaip sprendžiama šių straipsnių konkurencija (praktikoje);
  • Atsakomybės už sankcijų režimo pažeidimus taikymo praktinės galimybės pagal kitus ANK straipsnius – kada, kuomet ir kam gali kilti papildoma teisinė atsakomybė, pagal kokius straipsnius ir kuomet atsako (arba neatsako) atstovavimo muitinėje paslaugą suteikęs asmuo (deklarantas, tarpininkas);
  • ES teismų išaiškinimai dėl atsakomybės taikymo pažeidus tarptautinės prekybos sankcijas: į ką reikėtų atkreipti papildomą dėmesį?
  • Galimi pokyčiai teisinės atsakomybės už sankcijų pažeidimus nuobaudų srityje ir šiuo klausimu inicijuoti pasiūlymai Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje;
  • Išvados bei apibendrinimai: teismų praktikos pamokos verslui teisinės atsakomybės bylose dėl prekybos sankcijų pažeidimų bei rekomendacijos dėl atsakomybės taikymo rizikų valdymo.

Lektorius

Dr. Gediminas Valantiejus yra praktikuojantis advokatas ir Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos vyr. mokslo darbuotojas, sukaupęs daugiau kaip 20 metų patirties darbo mokesčius administruojančiose bei ginčus su muitine nagrinėjančiose institucijose (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje). Gediminas yra teisės mokslo krypties disertacijos bei mokomųjų leidinių muitų teisės srityje autorius bei reguliariai dalijasi sukauptomis žiniomis bei įžvalgomis muitų bei tarptautinės prekybos teisės klausimais praktiniuose ir moksliniuose straipsniuose bei periodiniuose leidiniuose.

Data / Trukmė / Kaina

Vasario 23 d. (ketvirtadienį), 3 val. trukmės mokymai internetu. Pradžia 09.00 val. 

Kaina 190 Eur + PVM

Klausimai

El. paštu mokymai@muita.lt, tel. 8 664 26393

Atgal

Registruokitės naujienlaiškiui

Gaukite nemokamą informacinį leidinį, skirtą importuotojams ir eksportuotojams!

Pažymėkite laukelį
Klaida. Neteisingas el. pašto adresas arba toks el. pašto adresas jau registruotas. Pažymėkite laukelį