Netarifiniai reikalavimai prekių įvežimui – kaip „neužstrigti“ muitinėje?

2022-02-08

Sužinokite, kokie yra netarifiniai reikalavimai prekių įvežimui ir kaip "neužstrigti" muitinėje. 2022 m. vasario mėnesį UAB "Muita" surengtų internetu mokymų metu dr. Gediminas Valantiejus apžvelgė pagrindinius netarifinius reikalavimus prekių įvežimui. Mokymų metu lektorius, remiantis praktiniais pavyzdžiais ir aktualia teismų praktika, nagrinėjo pagrindinius netarifinius reikalavimus prekių įvežimui bei pateikė rekomendacijas kaip išvengti situacijų, kuomet prekių siuntų tiekimas sutrinka dėl dokumentinių priežasčių. Tad kviečiame pažiūrėti š.m. vasario mėnesį vykusio seminaro įrašą.

Muitinės veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato ne tik importuojamų prekių apmokestinimo tvarką, bet ir kelia daug įvairių papildomų, vadinamųjų, netarifinių, reikalavimų, susijusių su prekių atitiktimi įvairiems ES taikomiems techniniams ir kitiems standartams, ženklinimu (pvz. „CE“ ženklu) ir žymėjimu, tai patvirtinančios dokumentacijos pateikimu. Šių dokumentų atitiktį ES bei nacionaliniams teisės aktams užtikrina ne tik muitinė, bet ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba ir kitos įgaliotos institucijos. Praktikoje neretai minėtų reikalavimų nesilaikymas ir/ar nežinojimas, reikiamų dokumentų neturėjimas ir nepateikimas reiškia tai, jog prekių siuntos muitinėje yra užlaikomos, reikalaujama jas grąžinti į trečiąsias valstybes ar net sunaikinti. 

Mokymų programa:

  1. Teisės aktų, nustatančių netarifinius reikalavimus prekių tiekimui į ES bei Lietuvos Respubliką, sistema ir rūšys. Kada ir kokiais teisės aktais būtina vadovautis?
  2. Prekių siuntų netarifinių reikalavimų patikros sistema muitinėje ir kitose įgaliotose institucijose: kontroliuojančių institucijų rūšys, patikros tvarka, patikros rezultatų apskundimo galimybės, kiti verslui žinotini aspektai.
  3. Atskirų prekių rūšių tiekimo netarifiniai reikalavimai, dažniausiai keliantys praktinių problemų: CE ženklinimas, medinės pakuotės, cheminės medžiagos, fluorintos dujos, kosmetikos gaminiai, sveikatos priežiūros priemonės ir kt.
  4. Aktuali teismų praktika dėl netarifinių priekių tiekimo reikalavimų taikymo bei rekomendacijos verslui dėl veiklos organizavimo siekiant išvengti teisinių rizikų, susijusių su prekių tiekimu.

Lektorius

Dr. Gediminas Valantiejus yra Muitinės praktikų asociacijos narys bei leidinių „Muitų teisė praktikams“ ir „Customs Compliance & Risk Management Journal for Practitioners in Europe“ redaktorius, Mykolo Romerio universiteto lektorius bei advokatas, kurio specializacija – tarptautinės prekybos ir muitų teisė. Gediminas yra disertacijos, knygų bei leidinių ir straipsnių mokesčių ir muitų teisės tema autorius, įgijęs 20 metų praktinio teisinio darbo patirties mokestinių ginčų srityje tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje. 

Trukmė, kaina

Įrašo trukmė 3 val.
Mokymų kaina 299,99 Eur be PVM.

Daugiau informacijos ir įsigijimas čia

Atgal