Muitinės ir laikinojo saugojimo sandėlių teisinės atsakomybės ir su ja susijusių rizikų valdymo ypatumai

2023-04-20

Kviečiame Jus į seminarą internetu balandžio 20 d. sužinoti daugiau apie vieną iš esminių muitinės formalumų, su kuriuo tenka susidurti daugeliu prekių atgabenimo į ES muitų teritoriją atvejų. Tai yra laikinasis saugojimas ir muitinis sandėliavimas. Akcentuotina, kad laikinojo saugojimo ir muitinio sandėliavimo tinkamo vykdymo užtikrinimo tikslais muitų teisės aktai nustato konkrečius griežtus bei imperatyvius reikalavimus, kurių nesilaikymas gali užtraukti tiek administracinę atsakomybę, tiek ir mokestines pasekmes (skolos muitinei atsiradimą).

Mokymų metu, nagrinėjant ir pasitelkiant konkrečius aktualios pastarųjų metų teismų praktikos pavyzdžius ginčuose su muitine (tiek Lietuvoje, tiek ES lygiu), įskaitant naujausią 2023-iųjų metų praktiką, sužinosite kokios pagrindinės teisinės ir mokestinės rizikos kyla muitinės ir laikinojo saugojimo sandėlių veiklose, kokie yra dažniausiai pasitaikantys šios veiklos pažeidimai, nustatomi kontroliuojančių muitinės įstaigų bei kaip jų išvengti.

Mokymuose taip pat bus aptarti atvejai, kuomet, remiantis aktualiais teismų išaiškinimais, net ir nustačius galimus pažeidimus teisinė ir/ar mokestinė atsakomybė negali būti taikoma arba skiriamos nuobaudos privalo būti švelninamos (pavyzdžiui, leidime turėti sandėlį nenumatytų prekių saugojimo atvejais, nesuderinto su muitine sandėlių pertvarkymo atvejais ir kt.). Taip pat, pasitelkdami 2022 – 2023 m. teismuose nagrinėtų konkrečių bylų pavyzdžius atskirai nagrinėsime situacijas, kuomet nustačius saugojamų prekių trūkumą/neatitikimą atsiranda (arba priešingai – neatsiranda) skola muitinei bei kokios yra tokios skolos apskaičiavimo sąlygos.

Mokymai skirti visų verslo subjektų, turinčių laikinojo saugojimo ir/ar muitinės sandėlius atsakingiems darbuotojams, vykdantiems muitinės formalumus, taip pat visų kitų verslo subjektų, veikiančių tarptautinės prekybos ir logistikos versle, darbuotojams, savo kasdieninėje veikloje susiduriantiems su gabenamų, eksportuojamų ar importuojamų prekių laikinuoju saugojimu bei jų muitiniu sandėliavimu.
Seminaro programa:

  • Laikinojo saugojimo ir prekių muitinio sandėliavimo teisinio reglamentavimo naujovės bei pokyčiai 2022 – 2023 m.;
  • Teisinės atsakomybės, kuri gali būti taikoma už prekių saugojimo ir muitinio sandėliavimo pažeidimus, rūšys bei jų reglamentavimo ypatumai (administracinė, mokestinė atsakomybė);
  • Administracinės atsakomybės už muitinės sandėlių bei laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos pažeidimus (ANK 215 str.) praktinio taikymo ir aiškinimo aspektai žinotini verslo subjektams;
  • Lietuvis teismų praktika specifinėse muitinės sandėlių bei laikinojo saugojimo vietų veiklos situacijose (prekių laikymas saugojimo vietose be leidimo, su muitine nesuderintas jų pertvarkymas ir kt.) ir administracinės atsakomybės taikymo riziką šalinančios aplinkybės;
  • Mokestinė atsakomybė už saugojamų prekių trūkumą/neatitikimą, kuris buvo nustatytas vėliau su saugotomis prekėmis įforminus bei įvykdžius kitas muitinės procedūras – kada ir kokia apimtimi bei kam gali būti taikoma? Naujausios ES teismų praktikos ypatumai bylose dėl muitinės sandėlių bei saugojimo vietų mokestinės atsakomybės;
  • Prekių laikinojo saugojimo ir muitinės sandėliavimo deklaravimo tvarkos galimi pažeidimai (netikslumai, neatitikimai) ir jų vertinimas naujausioje 2022 – 2023 m. teismų praktikoje. Atvejai, kuomet atsakomybė netaikoma ir atsakomybę šalinančios aplinkybės – kaip jas supranta ir aiškina teismai?

Lektorius

Dr. Gediminas Valantiejus yra praktikuojantis advokatas ir Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos vyr. mokslo darbuotojas, sukaupęs daugiau kaip 20 metų patirties darbo mokesčius administruojančiuose bei mokestinius ginčus su muitine nagrinėjančiuose institucijose (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje). Gediminas yra teisės mokslo krypties disertacijos muitų teisės srityje autorius bei nuolat dalijasi sukauptomis žiniomis bei įžvalgomis muitų teisės klausimais praktiniuose ir moksliniuose straipsniuose bei leidiniuose.

Data / Trukmė / Kaina

Balandžio 20 d. (ketvirtadienį), 1,5 val. trukmės mokymai internetu. Pradžia 10.00 val. 

Kaina 65 Eur + PVM

Klausimai

El. paštu mokymai@muita.lt, tel. 8 664 26393

Atgal

Registruokitės naujienlaiškiui

Gaukite nemokamą informacinį leidinį, skirtą importuotojams ir eksportuotojams!

Pažymėkite laukelį
Klaida. Neteisingas el. pašto adresas arba toks el. pašto adresas jau registruotas. Pažymėkite laukelį