PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Muitų tarifų suspendavimas

Print 2016-01-29

"ES ir pasaulio aktualijų" rubrikoje atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojo Komisijos deleguotasis ir įgyvendinimo reglamentai. Verslas jau gali pilnai naudotis visais trimis Sąjungos muitinės kodeksą sudarančiais dokumentais ir planuoti veiklos pokyčius nuo gegužės 1 d. 

Muitų teisė praktikams Nr. 36 skaitykite http://muita.lt/lt/p/e-leidinys#journal10 

Turinys

  • LR muitų teisės aktų pakeitimų apžvalga
  • ES ir pasaulio aktualijos
  • Muitų tarifų suspendavimas mažina įmonių kaštus, autorė Žydrė Bartaškienė, Muitinės departamento Tarifų skyriaus vyr. inspektorė
  • Tranzito bendrosios garantijos sumų administravimas, autorė Jurgita Stanienė, UAB "Muita" muitų teisės skyriaus vadovė
  • Skola muitinei dėl tranzito procedūros netinkamo vykdymo, rubrika "Teismų praktika"
  • Muitinės deklaracijos tikrinimas suėjus senaties terminui, rubrika "Teismų praktika"
  • EUR.1 išdavimas po laikinojo įvežimo perdirbti, rubrika "Klausimai - atsakymai"
  • Teisinė gairių bei aiškinamųjų raštų reikšmė, rubrika "Įdomu"

Redaktorės žodis

Sveiki,

atkreipkite dėmesį į rubrikoje “ES ir pasaulio aktualijos” publikuojamus pranešimus – sausio 18 d. įsigaliojo Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/2447, kuris kartu su Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/2446 nuo š. m. gegužės 1 d. pakeis šiuo metu galiojančias Muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatas. Jau galime naudotis visais trimis dokumentais (įskaitant Sąjungos muitinės kodeksą) ir planuoti būsimus pokyčius savo veikloje.

Iki vasario 15 d. įmonės, norinčios nuo 2017 m. sausio 1 d. naudotis muitų tarifų suspendavimu, nustatytu konkrečiai jų importuojamiems produktams, yra kviečiamos teikti prašymus. Skaitykite daugiau apie šią galimybę ir kokioms prekėms ji buvo naudojama praėjusiais metais.

Keliuose straipsniuose kalbame tranzito tema. Aptariame tranzito bendrosios garantijos panaudotų sumų administravimo klausimus ir planuojamus pasikeitimus. Rubrikoje „Teismų praktika“ aptariame bylą dėl tranzito procedūros vykdytojo, kuris kartu yra ir prekių savininkas, atsakomybės už tinkamą procedūros atlikimą, kai perleidus prekės nuosavybės teises, naujasis prekių savininkas neužtikrina jų pristatymo į paskirties muitinės įstaigą.

Taip pat rasite ir daugiau temų: ar gali muitinė apskaičiuoti mokesčius praėjus senaties terminui, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės; ar gali būti išduotas EUR.1 kilmės sertifikatas po laikinojo įvežimo perdirbti; ar ginčo atveju teisme galima remtis tokiais dokumentais kaip aiškinamieji raštai ir gairės (pvz. tranzito vadovas).

Linkime įdomaus ir naudingo skaitymo!

Leidėjų vardu,

Enrika Mažeikienė