PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Muitinės konsultacinio pakomitečio posėdis

Print 2017-03-31

Š. m. kovo 21 d. Klaipėdoje vyko Muitinės konsultacinio komiteto regioninio pakomitečio posėdis. Apžvelgiame kai kuriuos aptartus klausimus: muitinio įforminimo automatizavimo eiga; AEO statuso nauda muitinio įforminimo metu; dokumentų muitiniam įforminimui pateikimas elektroniniu būdu; eksportuojamų prekių pateikimas muitinei; bendrojo administracinio dokumento (BAD) pildymo instrukcijos atnaujinimas; laikinai saugomų prekių gabenimas iš vienos muitinės prižiūrimos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso zonos į kitą, netaikant Sąjungos tranzito procedūros.

Muitų teisė praktikams Nr. 49 skaitykite http://www.muita.lt/lt/p/e-leidinys#journal53

Turinys

  • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2017.02.14 – 2017.03.15
  • ES ir pasaulio aktualijos 2017.02.15 - 2017.03.14
  • Socialinių mokslų kolegijos kvietimas į renginį Klaipėdoje
  • Konsultacinio pakomitečio posėdžio klausimų apžvalga
  • Importuotojo atsakomybė už kilmės sertifikatų teisingumą
  • Dėl administracinių nusižengimų kodekso 212 str. taikymo
  • Mėginių ėmimas prekės kodo nustatymui
  • Išleidimas į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti
  • Prekių pateikimo muitinei vietos

Redaktorės žodis

Sveiki,

metai įsibėgėja atnešdami stabilumą tiems, kurie siekia bendradarbiavimo tarp šalių, laisvos prekybos ir tiki ES. Vasario pabaigoje Kanada atsikvėpė su palengvėjimu, kai Europos Sąjunga pasirašė laisvosios prekybos sutartį, kuri abiem šalims tapo pačia ambicingiausia kada pasirašyta sutartimi. Kanadiečiai klausė savęs – jei ES nepasirašys šios sutarties, kokius sprendimus tarptautiniu lygiu ji dar gali priimti? Sutartis pasirašyta ir netrukus bus pradėta taikyti. Verslui svarbu, kad beveik nebeliks muito mokesčių prekyboje tarp šių šalių.

Taip pat stabilumą atnešė rinkimai Nyderlanduose. Tai viena iš šešių šalių, pasirašiusių Romos sutartį, tapusia ES, kokią turime šiandieną, pagrindu. Kovo 25 d. pažymėjome 60-tus Romos sutarties metus. Mums tai bendros rinkos ir kitokios muitinės data – nebe nacionalinės, o ES.

Tokia trumpa esminių įvykių apžvalga. O šiame leidinyje pristatome įvairias kasdieniam darbui svarbias temas, kartais atrodytų nelabai reikšmingas, kol nepatiriame, kad mažo neatitikimo rezultatas gali būti dideli finansiniai nuostoliai. Apie tai bus kalbama ir Socialinių mokslų kolegijos Klaipėdoje rengiamoje diskusijoje, kurioje verslo atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti, daugiau informacijos kvietime.

Įdomaus ir naudingo skaitymo!

Enrika Naujokė