Muitų teisė praktikams

Prekių tarifinis klasifikavimas: aktualūs PMO ir ES sprendimai, KN 2020

Aktuali informacija prekių tarifinio klasifikavimo klausimais? Eglė Pučkuvienė ir Virginija Dordzikienė, Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vyriausiosios specialistės vedė seminarą apie prekių tarifinio klasifikavimo aktualijas. Kviečiame peržiūrėti įrašą.

Seminaro metu (kuris buvo vestas 2019 m. rugpūtį) buvo aptartos šios temos:

  • 1 dalis: įžanga apie tarifinį prekių klasifikavimą ir KN kodą; teisiškai privalomos ir papildomos klasifikavimo priemonės; duomenų bazės priemonių paieškai.
  • 2 dalis: Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo, jų paieška, reikšmė praktikoje; aktualių PMO sprendimų apžvalga.
  • 3 ir 4 dalys: Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo; KN paaiškinimų pakeitimai; Komiteto klasifikavimo išvados; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai.
  • 5 dalis: Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių tarifinio klasifikavimo; Kombinuotosios nomenklatūros 2020 metų versijos projektas.

Spauskite čia norėdami peržiūrėti nemokamą seminaro dalį bei įsigyti seminarą (prieigą vieneriems metams).