Muitų teisė praktikams

Administracinės atsakomybės taikymas už muitų teisės aktų pažeidimus

Mokymus apie administracinę atsakomybę veda lektorius dr. Gediminas Valantiejus. Mokymų metu nagrinėjamos temos ir klausimai, susiję su teisinės atsakomybės taikymu, aktualūs visiems tarptautinės prekybos ir logistikos versle dalyvaujantiems subjektams, įskaitant muitinės procedūrų vykdytojus, prekių vežėjus, muitinės tarpininkus, jų atstovus. Laukiant viešųjų mokymų paskelbimo, kviečiame peržiūrėti lektoriaus parengtus video mokymus.

Video mokymų įrašą ir daugiau informacijos rasite čia.

Viešųjų mokymų temos

  • Administracinės atsakomybės sąvoka ir pagrindiniai administracinės atsakomybės principai: ką būtina žinoti susidūrus su atsakomybės taikymu muitinėje? Teisės norminiai aktai nustatantys ir reglamentuojantys administracinę atsakomybę bei jos taikymą ir jų sistema.
  • Ką laikome administraciniu nusižengimu muitinės (muitų) teisės aktų srityje – nusižengimo požymiai ir jo sudėties elementai. Įmonės vadovo, darbuotojo, muitinės deklaranto atsakomybės už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus paskirstymas. Kaltė, kaip nusižengimų požymis, ir jos aiškinimas teismų praktikoje. Aplinkybės, pašalinančios muitų pažeidimų pavojingumą ir priešingumą teisei.
  • Muitinės skiriamų administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys (formos) – kokia konkreti nuobauda gali būti skiriama ir kuriais atvejais? Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka bei procesas, terminai, atsakomybėn traukiamo asmens teisės proceso metu.
  • Administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsnių, apibrėžiančių konkrečius pažeidimus muitų (muitinės) teisės aktų srityje, sistema, struktūra bei santykis. Dažniausiai praktikoje pasitaikančios nusižengimų rūšys.
  • Muitinės formalumų ir prekių deklaravimo  tvarkos pažeidimai – nusižengimų požymiai ir jų aiškinimas teismų praktikoje. Muitinės formalumų ir prekių deklaravimo tvarkos pažeidimų skirtumai, aplinkybės leidžiančios skirti mažesnę baudą bei šalinančios kaltę už šių pažeidimų padarymą.
  • Muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimai bei teismų praktika dėl šių pažeidimų požymių aiškinimo. Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos tvarkos pažeidimų ypatumai, dažniausiai praktikoje pasitaikančios situacijos ir jas aiškinanti teismų praktika.

Lektorius

Dr. Gediminas Valantiejus yra advokatas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto ES mokesčių ir muitų teisės srities dalykų lektorius, parengęs ir 2019 m. apgynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Mokslinių tyrimų sritys – tarptautinė ekonominė ir prekybos teisė, ES ir nacionalinė muitų (muitinės) teisė, tarptautinės prekybos apmokestinimo klausimai, prekybos su BRICS regiono valstybėmis teisinis reguliavimas.