PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.12.01 - 2018.12.31

  2018-12-31

  Pakeisti: muitinės informacinių sistemų centro nuostatai, muitinės laboratorijos nuostatai,  nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas. Neteko galios: dėl muitinės pareigūnų darbo muitinės sandėliuose bei importo ir eksporto terminaluose.

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2018.12.01 – 2018.12.31

  2018-12-31

  Brexit aktualijos; Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, pakeitimai; ES kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai; Komisijos įgyvendinimo reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo.

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Antidempingas: eksportuotojų sąskaitų negaliojimo pasekmės

  2018-11-30

  Metų pabaiga gali kelti nerimo fotovoltinių modulių ir elementų importuotojams. 2018 m. spalio 16 d. Europos Komisija priėmė reglamentą, kuriuo paskelbė negaliojančiomis dviejų Kinijos eksportuojančių gamintojų sąskaitas faktūras. Iki šiol šie komerciniai dokumentai leido ES importuotojams išvengti antidempingo ir kompensacinių muitų, nuo 2013 metų...

  Jonas Sakalauskas

  Straipsniai
 • Kombinuotos nomenklatūros taikymas. Bendrųjų ir specialiųjų daiktų dalių klasifikavimas.

  2018-11-30

  Dažnas atvejis, kai prekės susideda iš komplekso dalių, kurios savo ruožtu pagal jų naudojimo paskirtį gali būti vertinamos kaip savarankiški objektai. Savo ruožtu teismams ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka nelengva užduotis sistemiškai įvertinti prekių paskirtį, jas klasifikuojant.

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Transporto paslaugų apmokestinimas taikant 0 proc. PVM tarifą ir tai pagrindžiantys duomenys

  2018-11-30

  Europos Sąjungos teismų praktikoje ir toliau formuojamas liberalesnis požiūris į formalumus, tokiu būdu užtikrinant turinio prieš formą viršenybę, bei teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimą. Aktualioje byloje teismas įvertino ir sukritikavo situaciją, kuomet transportavimo paslaugos, skirtos prekių eksportui, nebuvo apmokestintos taikant 0 proc. PV...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • ATA knygelės skaitmenizavimas: kaip Blockchain galėtų sustiprinti pasitikėjimą

  2018-11-30

  Nuo 2017 metų vykdomas tyrimas apie galimą Blockchain technologijos taikymą muitinės ir mokesčių srityse. Vienu iš labiausiai dominančių dokumentų yra ATA knygelė - tarptautinis muitinės dokumentas, naudojamas 87 šalyse ir teritorijose, kurios leidžia be muitų laikinai įvežti daugumą prekių laikotarpiui iki vienerių metų. Pasaulio muitinių organiza...

  Straipsniai
 • CADENA - Blockchain tapo sprendimu AEO abipusio pripažinimo susitarimų įgyvendinimui

  2018-11-30

  Beveik 80 šalių yra sukūrusios AEO programas, o kai kurios iš jų jau pasirašė abipusio pripažinimo susitarimus (angl. sutr. MRA) arba yra pasirašymo proceso eigoje: iki dabar pasirašytas rekordinis skaičius 60 MRA ir šiuo metu deramasi dar dėl daugiau nei 40. Tačiau kaip užtikrinti, kad MRA būti veiksmingai įgyvendinamos ir teiktų prekybininkams na...

  Straipsniai
 • Blockchain: kelias į pasitikėjimą prekyboje

  2018-11-30

  Vyriausybės turi mažinti trintį tarpvalstybinėje prekyboje, tačiau tarpvyriausybinės iniciatyvos patiria sunkumų, kuriuos didina ir įvairios vyriausybinės agentūros, turinčios interesų prie sienos. Šiai dienai formalumų sutvarkymas vienai siuntai per sieną gali įtraukti vidutiniškai 15 agentūrų, o kartais net iki 40! Už viso šito slypi nepasitikėji...

  Įdomu
 • Bendrosios garantijos mokečių sumokėjimui ir AEO statusas

  2018-11-30

  Skaitytojo klausimas: Ankstesniame „Muitų teisė praktikams“ numeryje rašėte, kad nuo 2019 m. balandžio 30 d. AEO statusas bus privalomas norint naudotis kai kuriais muitinės supaprastinimais. Naudojamės bendrąja garantija mokesčių sumokėjimui. Ar AEO statusas šiuo atveju privalomas?

  Klausimai - atsakymai