PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.12.28 - 2020.01.30

  2020-01-31

  Priimti: Dėl pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į ES teritoriją įvežamų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į LR įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo; Bendrosios gar...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.12.28 - 2020.01.31

  2020-01-31

  Suderintos Sistemos 2022 versija; Brexit; 3 šalių išbraukimas iš BLS sistemos; ribinės importo į ES vertės didinimas BLS sistemos šalims; AKR ir ES partnerystės susitarimo nuostatų taikymas; REX sistema užjūrio šalyse ir teritorijose; tarifinės kvotos paukštienai, plieno produktams; antidempingo priemonės valcavimo produktams, dviračiams, valcavimo...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Sandorio vertės tikslinimas mokesčiais už patentus ir licencijas

  2020-01-31

  Muitinis vertinimas reikalauja platesnio požiūrio į pavienį importą ir detalių bei aplinkybių sudėliojimo. Vienas iš platesnio požiūrio reikalaujančių aspektų yra susijęs su mokesčiais už patentus ir licencijas, kurie iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai tolimi ir nesusiję su importuojamomis prekėmis.

  Virginija Paulionienė

  Straipsniai
 • BREXIT: Susitarimas dėl išstojimo

  2020-01-31

  JK verslo atstovų, vykdančių tarptautinę prekybą bei dirbančių logistikos srityje, dar rudenį pokalbių metu man išsakyta pozicija buvo tokia: nebesvarbu ES ar Brexit, svarbiausia, kad pagaliau baigtųsi teisinis netikrumas ir galėtume planuoti veiklą. Taigi, Brexit. Ir pirmieji žingsniai teisinio tikrumo link – š. m. sausio 31 d. paskelbtas Susitari...

  Enrika Naujokė

  Straipsniai
 • Bylos dėl prekių tarifinio klasifikavimo ESTT – į ką reikėtų atkreipti dėmesį? (I)

  2020-01-31

  Pastaraisiais metais (pastarąjį dešimtmetį (nuo 2010 m.)) ES Teisingumo Teismas yra nagrinėjęs ne vieną bylą, kurioje buvo teikiami išaiškinimai Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) teismams, pagal jų paklausimus ESTT dėl teisingo KN aiškinimo. Nagrinėdami šias bylas, galime išskirti aktualiausius praktinius aspektus ir klausimus, į kur...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Straipsniai
 • BREXIT: Politinė deklaracija

  2020-01-31

  Paskelbta Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai principai (OL C 34, 2020.01.31). Apžvelkime dalį, kurioje rašoma apie prekybą prekėmis.

  Įdomu
 • Priimta 2022 metų Suderintos Sistemos redakcija

  2020-01-31

  Suderintos Sistemos (SS) nomenklatūra naudojama vienodam prekių, kuriomis prekiaujama visame pasaulyje, klasifikavimui. SS nomenklatūra peržiūrima ir atnaujinama kas penkerius metus. Šį mėnesį buvo priimta septintoji redakcija (SS 2022), kuri įsigalios 2022 m. sausio 1 dieną.

  Enrika Naujokė

  Skelbimai
 • Prekių muitinės vertės mažinimas dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo

  2020-01-31

  Ar galima po išleidimo į laisvą apyvartą kreiptis į muitinę dėl muitinės vertės sumažinimo ir mokesčių grąžinimo, jeigu deklaracijos priėmimo dieną buvo su gamyba susijusi rizika, jog naudojant prekę suges jos dalis ir taip įvykus, importuotojas sumažina kainą atlygindamas išlaidas, kurias pirkėjas patyrė dėl to, kad prekė buvo pataisyta siekiant p...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Muitinės pareigūnų veiklos standartai. Tarnybinė etika. LVAT praktika

  2020-01-31

  Tarnybos pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas yra vis dar pasitaikantis reiškinys. Tačiau ne paslaptis - ypatingą žalą visuomenei sukelia būtent sąmoningai (arba tyčia) sukeliami neatitikimai.

  Andrius Košel

  Teismų praktika