E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Ar viską žinome apie 42 muitinės procedūrą?

  2020-05-31

  Atsižvelgdami į dažniausiai užduodamus įmonių ir deklarantų klausimus, trumpai apžvelgsime kai kurias 42 muitinės procedūros taikymo sąlygas.

  Jolanta Diktanienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Nepagrįstai pradėta administracinio nusižengimo byla ir dėl to patirtų procesinių išlaidų atlyginimas

  2020-05-31

  Kiek anksčiau, "Muitų teisė praktikams" Nr. 58, aptarėme atvejį, kuomet muitinės įstaiga nepagrįstai taikė administracinę atsakomybę, ir pasiūlėme sprendimą gynybos išlaidų tokiame procese kompensavimui. Tą kartą teisiniu pagrindu nurodėme Lietuvos Respublikos civilinio kodeksą (CK) ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (AB...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Brexit ir Šiaurės Airija

  2020-05-31

  Šiomis nepaprastomis dienomis, kai viruso COVID-19 atsiradimas iš esmės uždarė didelę pasaulio ekonomikos dalį, Brexit, 2019 m. žinių cikle vyravusi tema, susilpnėjo, tačiau vis dar yra “po radaru”.Šiame straipsnyje pasakojama istorija apie JK (Jungtinė Karalystė) pasitraukimą iš ES. Be to, straipsnis paaiškina, kodėl Šiaurės Airijos klausimas yra...

  Dr. David Savage

  Apžvalgos ir komentarai
 • Ozono sluoksnis ir klimato apsauga: svarbus muitinės vaidmuo

  2020-05-31

  Pasaulio muitinių organizacijai maloniai sutikus, išvertėme ir publikuojame straipsnį iš naujausio PMO naujienų numerio.Ozono sluoksnis, esantis atmosferoje aukštai virš mūsų galvų, yra gyvybiškai svarbus apsaugant žmonių sveikatą ir aplinką nuo pavojingos ultravioletinės radiacijos, pasiekiančios žemės paviršių. Be jo gyvybė žemėje negalėtų egzist...

  Ezra Clark

  Apžvalgos ir komentarai
 • Kas žinotina apie EORI kodą ir nacionalinius skirtumus ES šalyse

  2020-05-31

  Nors Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (santrumpa - EORI) kodas nėra nauja  sąvoka, gaunami klausimai paskatino grįžti prie šios temos ir tam tikra prasme atnaujinti žinias, atsižvelgiant į teisinius pakeitimus, kuriuos „atnešė“ Sąjungos muitinės kodeksas, deleguotasis ir įgyvendinimo aktai.

  Jovita Dobrovalskienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Muitinės skolininko samprata Sąjungos muitinės kodekse ir ES Teisingumo Teismo praktikoje: į ką būtina atkreipti dėmesį?

  2020-05-31

  Tiek mokestinių ginčų praktikoje, tiek ir muitinės vykdomų mokestinių patikrinimų ar tyrimų metu labai dažnai kyla klausimas kurį asmenį muitinė turi teisę laikyti skolininku ir, atitinkamai, jo atžvilgiu apskaičiuoti papildomai mokėtinas importo mokesčių sumas ar atlikti šių mokesčių kontrolės veiksmus, taikyti atsakomybės priemones. Pavyzdžiui, š...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Apžvalgos ir komentarai
 • Eksportas į Indijos Respubliką ir tarptautinės prekybos tarifinės bei netarifinės kliūtys – į ką reikėtų atkreipti dėmesį?

  2020-05-31

  Viena iš svarbiausių, į svarbiausių ES prekybos partnerių dešimtuką patenkančių ES prekybos partnerių yra Indijos Respublika. ES (tame tarpe ir Lietuvos Respublikos) verslo subjektams ieškant naujų prekybos bei eksporto rinkų (ypač dėl dabartinių ekonomikos sukrėtimų, susijusių su Covid19  pandemijos poveikiu) itin aktualiais tampa klausimai&n...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Apžvalgos ir komentarai
 • Terminai administracinių nusižengimų bylose: teismų praktika Covid19 pandemijos metu

  2020-05-31

  Vienas iš dažnai iškylančių klausimų, su kuriuo susiduriama iš esmės kiekvienu atveju, kai muitinės įstaigos siekia taikyti administracinę atsakomybę už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau –ANK) nuostatas, yra procesinių terminų skaičiavimas.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.03.29 - 2020.04.28

  2020-04-30

  Priimti: Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarka; Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklės. Pakeisti: TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto nuostatai; reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo l...

  LR teisės aktai