E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Muitinės tarpininkai ir COVID-19 krizė

  2020-07-31

  Kokius iššūkius patyrė muitinės tarpininkų paslaugas Prancūzijoje teikiančios įmonės dėl COVID-19? Ko išmoko ir kokiomis ateities nuotaikomis gyvena? Straipsnyje technologinių muitinės deklaravimo sprendimų teikėjas „AKANEA“ dalinasi įžvalgomis atlikus klientų apklausą ir savo patirtimis. Šį naujausiame „PMO naujienos“ numeryje publikuotą straipsnį...

  Helene Kerjean

  Apžvalgos ir komentarai
 • Atstovo muitinėje profesinės kvalifikacijos panaikinimas dėl reikšmingų muitinės įstatymų pažeidimų bei jų samprata teismų praktikoje

  2020-07-31

  Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimą bei pripažinimą numato, jog šios kvalifikacijos (ir atitinkamai – teisės verstis muitinės tarpininko (jo atstovo) veikla) panaikinimas yra galimas dėl reikšmingų muitinės į...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Baudų mokesčių mokėtojams skyrimas pagal Mokesčių administravimo įstatymą: kokios aplinkybės lemia jų dydį ir kaip jas vertina teismų praktika?

  2020-07-31

  Mokesčių mokėtojams, kuriems apskaičiuojama papildomai mokėtina mokesčių suma, įskaitant ir importo mokesčius, administruojamus Lietuvos Respublikos muitinės, gali būti skiriama ir nuo nesumokėto bei nedeklaruoto mokesčio sumos priklausanti bauda, taip pat skaičiuojami delspinigiai. Kartu Mokesčių administravimo įstatymas numato bei išvardija įvair...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Patvirtinto eksportuotojo ir kitų registracijų patikrinimas ES

  2020-07-31

  Skaitytojo klausimas: „Ar yra ES duomenų bazė, kurioje būtų galima patikrinti, ar patvirtinto eksportuotojo numeris yra galiojantis? Jei ne, patarkite, kaip tai padaryti?“. Atsakome į klausimą ir atkreipiame dėmesį į importuotojo atsakomybę, jeigu patvirtinto eksportuotojo numeris būtų negaliojantis, o taip pat, kad gali kilti klausimas ir dėl muit...

  Enrika Naujokė

  Klausimai - atsakymai
 • Sprendžiant Covid-19 krizę skaičių pagalba: veiklos rodikliai ir tęstinumo planavimas

  2020-07-31

  Įžanga nuo "Muitų teisė praktikams" leidinio redakcijos apie tai, kodėl šis straipsnis pasirinktas publikuoti. „Atsiųskite savo veiklos tęstinumo procedūrą“ – toks klientų prašymas Covid-19 krizės metu sukėlė rūpesčių ne vienam, ypač mažesniam verslui. Krizė parodė šių planų svarbą ir akivaizdu, kad ateityje tokių klientų prašymų nemažės.Veiklos tę...

  Valentina Ferraro ir Maka Khvedelidze

  Įdomu
 • Sąjungos muitinės kodekso aktualūs pakeitimai

  2020-06-30

  Sąjungos muitinės kodekso (SMK) pakeitimai – svarbus įvykis muitų teisės pasaulyje. Šį mėnesį oficialiajame leidinyje L203 paskelbtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/8771 dėl įvairių SMK pakeitimų. Gal jų tarpe yra svarbių Jūsų veiklai? Galbūt atsirado nauji reikalavimai, o galbūt - atsivėrė naujos galimybės?

  Enrika Naujokė

  Apžvalgos ir komentarai
 • 2-oji Muitinės praktikų konferencija (Kas svarbiausia žinių ekonomikoje?)

  2020-06-30

  2020 m. birželio 3 d. elektroninėje erdvėje įvyko 2-oji Muitinės praktikų konferencija. Apžvelkime, kokiomis žiniomis ir aktualijomis buvo dalinamasi. 

  Muitinės praktikų asociacija

  Apžvalgos ir komentarai
 • Brexit: Kaip keisis importo formalumai Jungtinėje Karalystėje?

  2020-06-30

  Paaiškėjus, kad Jungtinė Karalystė nesikreips į Europos Sąjungą su prašymu pratęsti Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos sutartyje nustatytą pereinamąjį laikotarpį, galime konstatuoti, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių prekyba su Jungtine Karalyste bus vykdoma kaip su kitomis trečiosiomis ša...

  Juozas Šarūnas Avižienis

  Apžvalgos ir komentarai
 • ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas

  2020-06-30

  Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimas (toliau – Susitarimas) (OL 2020 L 186), pasirašytas  2019 m. birželio 30 d.,  įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

  Edita Trukšinienė

  Apžvalgos ir komentarai