PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.01.31 – 2019.02.28

  2019-02-28

  Muitų tarifų lengvatų panaikinimo mechanizmas prekybos susitarimuose; laikinas muitų tarifų lengvatų stabdymas kai kurioms BLS šalims; reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo kombinuotoje nomenklatūroje; reglamentas dėl tarifinių kvotų paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos; antidempingo priemonių taikymas įvairioms prekėm...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Su AEO statusu susijusios prievolės ir asmens duomenų apsauga. ESTT praktika

  2019-01-31

  Suteikdama įgalioto siuntėjo, gavėjo statusą ar leidimą naudotis bendrąją garantiją, muitinė perduoda dalį savo funkcijų verslo subjektams. Suprantama, kad galimybė naudotis supaprastintomis procedūromis dėl kurių turėjo galimybę naudotis supaprastinta Sąjungos muitinės procedūra, numato ir kai kurias papildomas pareigas, pvz. būtinybė muitinei tei...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Antidempingo muitų ginčijimas. Žaidimo taisyklės nebus lengvos.

  2019-01-31

  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, svarbų dėl tarptautinių nuostatų taikymo muitų teisėje. 2009 m. sausio 29 d. reglamente Nr. 91/2009 nustatyti antidempingo muitai tam tikroms importuojamoms Kinijos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms. Pagal jį, nemaža dalis ES importuotojų, tarp jų ir iš Lietuvos, buvo privers...

  Jonas Sakalauskas

  Teismų praktika
 • Tarifinės kvotos: kai statusas kritinis

  2019-01-31

  Apie tarifinių kvotų taikymą rašėme 2013 m. sausio 30 d. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 3. Minėtame leidinio numeryje aptarti svarbiausi kvotų administravimo aspektai, bet sprendžiant iš to, kad sulaukiama pakankamai daug skambučių su klausimais dėl kvotų taikymo ir jų administravimo, kvotų taikymo klausimai išlieka verslui aktualūs ir dabar. Apžvelk...

  Rima Zabalevičienė

  Straipsniai
 • Muitų tarifų tipai – būkime atviri diskusijai

  2019-01-31

  Redaktorės žodis: Malonu pristatyti, kad leidiniui „Muitų teisė praktikams“ skirtame straipsnyje įžvalgomis apie muitų tarifų tipus ir aktualijas šia tema dalinasi buvęs Pasaulio mutinių organizacijos pareigūnas, šiuo metu Brazilijos administracinio mokesčių ir muitų teismo teisėjas Leonardo Macedo. Pateikiame straipsnio vertimą iš anglų kalbos.

  Leonardo Macedo

  Straipsniai
 • Užsienio rinkų įvaldymas: Europos Komisijos patekimo į rinką duomenų bazė

  2019-01-31

  Redaktorės žodis: naudodamiesi įvairiomis duomenų bazėmis, pvz. LITAR, TARIC, retai kada pagalvojame, kaip duomenys jose atsiranda. Vokietijos bendrovė Mendel tiekia duomenis eksportuotojų naudojamai patekimo į rinką duomenų bazei, angl. Marcet Access Database. Bendrovės vadovaujanti partnerė Anna Gayk maloniai sutiko pristatyti šią duomenų bazę ir...

  Anna Gayk

  Straipsniai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.12.31 - 2019.01.31

  2019-01-31

  Priimti: Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, sąrašas; asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinis klausimynas.Keičiami: dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už pre...

  LR teisės aktai
 • Privalomosios tarifinės informacijos atšaukimas

  2019-01-31

  Privalomoji tarifinė informacija yra muitinės išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinamas prekės tarifinis klasifikavimas. Tačiau ar šis klasifikavimas galutinis ir neginčijamas? Apžvelkime aktualų Europos Komisijos sprendimą dėl Lenkijos muitinės išduotos privalomosios tarifinės informacijos atšaukimo.

  Enrika Naujokė

  Straipsniai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.01.01 – 2019.01.31

  2019-01-31

  ES – Japonija laisvosios prekybos sutarties laikinas taikymas; ES kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai; importuojamiems plieno produktams nustatomos galutinės apsaugos priemonės; antidempingo muitas elektriniams dviračiams ir aliuminiams radiatoriams; kompensacinis muitas elektriniams dviračiams.

  ES ir pasaulio aktualijos