E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Kaip Nyderlandų uostai ruošėsi Brexit

  2020-08-31

  Nyderlandų muitinė yra pagarsėjusi kaip viena moderniausių muitinės administracijų pasaulyje, labiausiai dėl procesų valdymo efektyvumo. Jos šūkis yra: „Plėsti ribas: išmani priežiūra ir minimalus logistikos grandinės trikdymas“. Straipsnyje rašoma apie tai, kokie sprendimai buvo rasti tam, kad būtų sukurtas „skaitmeninis pasienis“ kroviniams, gabe...

  Bas van Amsterdam

  Apžvalgos ir komentarai
 • ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas: praktinės įgyvendinimo ir jo įtakos Ukrainos muitų teisės aktams pamokos

  2020-08-31

  Straipsnyje apžvelgiamas vienas iš naujausių ES pasirašytų asociacijos susitarimų su trečiosiomis šalimis, būtent ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (2017 m.). Pristatoma Ukrainos patirtis ir praktika įgyvendinant savo įsipareigojimus suderinti nacionalinę muitų teisę su ES muitų teise, rašoma apie Ukrainos pastangas modernizuoti nacionalinius...

  Dr. Borys Kormych

  Apžvalgos ir komentarai
 • Muitinės sprendimų užginčijimas dėl jų netinkamo motyvavimo

  2020-08-31

  Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kiekvienos valstybės institucijos, įskaitant ir mokesčių administratorius (muitinę, Valstybinę mokesčių inspekciją) priimami sprendimai asmenų atžvilgiu (įtakojantys jų statusą, teises bei teisėtus interesus) privalo būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Terminai bylinėjimosi išlaidoms atlyginti mokestinių ginčų bylose

  2020-08-31

  Bylinėjantis su muitine ar kitais mokesčių administratoriais (Valstybine mokesčių inspekcija) ir laimėjus mokestinį ginčą teisme, visuomet kyla klausimas dėl bylinėjimosi (teismo) išlaidų atlyginimo. Šiame straipsnyje, aptardami aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir naujos Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Deklaracijos 14 langelio duomenų taisymas po įforminimo

  2020-08-31

  Verslui tenka susidurti su įvairiomis situacijomis, kai prireikia kreiptis į muitinę dėl duomenų muitinės deklaracijoje taisymo po muitinio įforminimo. Tad vienas iš žinotinų aspektų - kokie duomenys ir kokiais atvejais gali būti taisomi.

  Enrika Naujokė

  Teismų praktika
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga: liepa 2020

  2020-07-31

  2020.06.27 - 07.28 pakeitimai: eilės PVM įstatymo straipsnių ir LR muitinės įstatymo 24 straipsnio pakeitimų projektai; prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklės; administracinių nusižengimų kodekso papildymas 141-1 str...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos: liepa 2020

  2020-07-31

  2020.06.29 - 07.24 aktualijos šiose srityse: Pasaulio muitinių organizacijos muitinių nuotraukų konkursas; Sąjungos muitinės kodeksas; tarifinis klasifikavimas; tarifinės kvotos; lengvatinė kilmė; muitai, antidempingo ir kompensaciniai muitai; netarifinis reguliavimas, draudimai ir apribojimai.

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Prekių importas į ES bei Lietuvą iš JAV: teisinės aktualijos, problemos ir jų sprendimo būdai

  2020-07-31

  Nors pastarąjį dešimtmetį (ypač nuo 2012 m.) prekybos tarp Lietuvos Respublikos (kaip ES valstybės narės) ir JAV apimtys (tiek eksportas, tiek importas) nuolat augo, išliko ir nemažai probleminių klausimų, su kuriais susiduria šioje prekyboje dalyvaujantys verslo subjektai. Straipsnyje apžvelgiama tiek bendrosios tokios prekybos problemos, su kurio...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Apžvalgos ir komentarai
 • Jungtinė Karalystė: civilinės nuobaudos už pažeidimus, nustatytus po muitinio įforminimo

  2020-07-31

  Straipsnyje apžvelgiami: pagrindiniai faktai, kodėl Jos Didybės Mokesčių ir Muitų Tarnyba taiko civilines nuobaudas (bei pažymima, kad nuobaudos liks tokios, kokios yra dabar ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiu, kuriuo JK lieka ES muitų sąjungoje); maksimalios muitinės civilinių bausmių ribos ir teisės aktai; baudų apskaičiavimas; rimtos klaidos...

  Dinesh Unadkat

  Apžvalgos ir komentarai