PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Kas žinotina apie EORI kodą ir nacionalinius skirtumus ES šalyse

  2020-05-31

  Nors Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (santrumpa - EORI) kodas nėra nauja  sąvoka, gaunami klausimai paskatino grįžti prie šios temos ir tam tikra prasme atnaujinti žinias, atsižvelgiant į teisinius pakeitimus, kuriuos „atnešė“ Sąjungos muitinės kodeksas, deleguotasis ir įgyvendinimo aktai.

  Jovita Dobrovalskienė

  Straipsniai
 • Muitinės skolininko samprata Sąjungos muitinės kodekse ir ES Teisingumo Teismo praktikoje: į ką būtina atkreipti dėmesį?

  2020-05-31

  Tiek mokestinių ginčų praktikoje, tiek ir muitinės vykdomų mokestinių patikrinimų ar tyrimų metu labai dažnai kyla klausimas kurį asmenį muitinė turi teisę laikyti skolininku ir, atitinkamai, jo atžvilgiu apskaičiuoti papildomai mokėtinas importo mokesčių sumas ar atlikti šių mokesčių kontrolės veiksmus, taikyti atsakomybės priemones. Pavyzdžiui, š...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Straipsniai
 • Eksportas į Indijos Respubliką ir tarptautinės prekybos tarifinės bei netarifinės kliūtys – į ką reikėtų atkreipti dėmesį?

  2020-05-31

  Viena iš svarbiausių, į svarbiausių ES prekybos partnerių dešimtuką patenkančių ES prekybos partnerių yra Indijos Respublika. ES (tame tarpe ir Lietuvos Respublikos) verslo subjektams ieškant naujų prekybos bei eksporto rinkų (ypač dėl dabartinių ekonomikos sukrėtimų, susijusių su Covid19  pandemijos poveikiu) itin aktualiais tampa klausimai&n...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Straipsniai
 • Terminai administracinių nusižengimų bylose: teismų praktika Covid19 pandemijos metu

  2020-05-31

  Vienas iš dažnai iškylančių klausimų, su kuriuo susiduriama iš esmės kiekvienu atveju, kai muitinės įstaigos siekia taikyti administracinę atsakomybę už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau –ANK) nuostatas, yra procesinių terminų skaičiavimas.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.03.29 - 2020.04.28

  2020-04-30

  Priimti: Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarka; Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklės. Pakeisti: TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto nuostatai; reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo l...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2020.03.29 - 2020.04.28

  2020-04-30

  Balandį muitinės srityje ypatingai aktuali išliko kovos su COVID-19 tema: daug Pasaulio muitinių organizacijos pranešimų, priimti nauji ES teisės aktai. Taip pat teisinės aktualijos šiose srityse: Brexit, Bendroji tranzito procedūra, tarifinis prekių klasifikavimas, prekių lengvatinė kilmė, muitai (muitų suspendavimas, naujų muitų įvedimas prekėms...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Nauja Incoterms redakcija - „Incoterms 2020“

  2020-04-30

  Kas pasikeitė? Gal pats laikas pasiruošti tarptautinių sutarčių sudarymui pagal naujas sąlygas?

  Halina Černiauskienė

  Straipsniai
 • Muitinės priežiūros priemonės – operatyvi intelektinės nuosavybės teisių apsauga

  2020-04-30

  Kai į laisvą apyvartą patenka prekės, kuriomis yra pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, nukenčia ne vienas subjektas. Visų pirma, didžiausia ir akivaizdžiausia žala daroma pačiam teisių savininkui ar turėtojui, kadangi rinkoje pasirodę padirbiniai daro neigiamą įtaką pardavimams, kainai, prekės pozicijai rinkoje.

  Evelina Liaubaitė

  Straipsniai
 • Dėmesys aplinkai pavojingoms prekėms

  2020-04-30

  Kaip Suderinta Sistema prisideda prie saugesnio, ekologiškesnio pasaulio, apibrėždama aplinkai pavojingas ir aplinkai saugias prekes.*

  Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sekretoriatas

  Straipsniai