E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Teismų praktika: importuotos prekės ar atliekos?

  2020-10-31

  Šiame straipsnyje aptariama, kokia tvarka bei laikantis kokių kriterijų importuotos prekės (transporto priemonės) gali būti pripažįstamos atliekomis bei privalomai perduodamos sunaikinti. Kartu yra analizuojama naujausia teismų praktika, kurioje buvo išaiškinta atliekų sąvoka ir jos elementai (kriterijai), sprendžiant ginčus dėl teisėtumo importuot...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Elektrinių dviračių importo atvejis: muitas, antidempingo ir kompensacinis muitas

  2020-10-31

  Skaitytojo klausimas: Ar gali būti tai pačiai prekei vienu metu taikomi antidempingo ir kompensaciniai muitai? Atsakydami į klausimą pateikiame praktinį elektrinių dviračių importo iš Kinijos pavyzdį ir apžvelgiame prekybos politikos apsaugos - antidempingo, kompensacines (antisubsidines) ir rinkos apsaugos (protekcines) - priemones.

  Enrika Naujokė

  Klausimai - atsakymai
 • LR teisės aktų pakeitimai: rugsėjis 2020

  2020-09-30

  2020.08.28 - 09.28 pakeitimai susiję su: muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis; elektroninių importo ir eksporto deklaracijų pateikimo teritoriniu principu; garantijos dokumentų formomis; bendrosios garantijos pakeitimo taisyklėmis (dėl galiojimo Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje); importuojamų prekių muit...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos: rugsėjis 2020

  2020-09-30

  2020.08.29 - 09.26 aktualijos. PMO pranešimai: nuotoliniu būdu vyko PMO žinių akademija; pažymėta pasaulinė ozono diena; Seišeliai prisijungė prie Suderintos Sistemos konvencijos. ES oficialiajame leidinyje paskelbtos aktualijos šiose srityse: tarifinis klasifikavimas; muitinė vertė; muitinės deklaracijos ir procedūros; muitai, antidempingo ir komp...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Pasaulio muitinių organizacijos instrumentai: Suderintos sistemos nomenklatūra ir Peržiūrėta Kioto konvencija

  2020-09-30

  PMO yra vienintelė tarptautinė organizacija, išimtinai nagrinėjanti muitinės klausimus, jos pagrindinė veikla ir siekiai yra padėti valstybėms derinti tarpusavyje muitinės veiklą, teisės aktus ir taip gerinti tarptautinės prekybos sąlygas verslo partneriams įvairiose šalyse. Pagrindiniai PMO instrumentai naudojami siekiant šių tikslų yra Suderintos...

  Juozas Šarūnas Avižienis

  Apžvalgos ir komentarai
 • Žemės ūkio produktų importo ir eksporto naujovės nuo 2021.01.01

  2020-09-30

  2021 m. sausio 1 d. bus pradėtas taikyti 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760. Pareiškėjai, norintys importuoti arba eksportuoti žemės ūkio produktus pagal importo tarifines kvotas, turėtų susipažinti su naujomis sąlygomis ir reikalavimais. Apžvelgiame ir kitus verslui svarbius šios srities reglamentus, bei pa...

  VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

  Apžvalgos ir komentarai
 • Galimybės gamintojams: muitų tarifų suspendavimas

  2020-09-30

  Muitų tarifų suspendavimas 2019 m. Lietuvos gamintojams padėjo sutaupyti daugiau nei 5,15 mln. eurų. Nemažai, bet suma galėjo būti ženkliai didesnė! Šiame straipsnyje atkreipiame ES gamintojų dėmesį į galimybę, kuria, mūsų vertinimu, dar nepakankamai naudojamasi.

  Žydrė Bartaškienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Eksportuotojams – elektroniniai prekių kilmės sertifikatai

  2020-09-30

  Prekybos, pramonės ir amatų rūmams valstybė yra delegavusi funkciją išduoti nelengvatinės prekių kilmės sertifikatus į trečiąsias šalis eksportuojamoms prekėms. Per metus Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai eksportuotojams išduoda apie 7000 sertifikatų. Daugiausiai jų išduodama gabenant prekes į Uzbekiją, Baltarusiją, Kiniją, Ukrainą, R...

  Jekaterina Komarova

  Apžvalgos ir komentarai
 • Intelektinė nuosavybė: elektroniniai dokumentai - efektyvesnė apsauga

  2020-09-30

  Asmenų bendravimui su muitine vis labiau pereinant į skaitmeninį formatą bei siekiant mažinti ar net atsisakyti popierinių dokumentų perdavimo, nuo 2020-09-15 įsigaliojo Reglamento Nr. 608/2013 pakeitimai, numatantys kitokią prašymų taikyti muitinės priežiūros priemones pateikimo tvarką. Nuo šiol, pareiškėjų nacionaliniai ar Europos Sąjungos prašym...

  Evelina Liaubaitė

  Apžvalgos ir komentarai