E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Muitinės sandėlio turėtojo mokestinė atsakomybė už tranzitu gabenamas prekes

  2020-11-30

  Straipsnyje aptariama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pozicija dėl mokestinės atsakomybės ir mokestinių prievolių už tranzitu gabenamas prekes paskirstymo tarp tranzitu gabenamų prekių vežėjo ir muitinės sandėlio, iš kurio šios prekės buvo išleistos gabenimui į paskirties muitinės įstaigą, turėtojo (toliau - pareiškėjas...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Antidempingo muitus nustatančių ES reglamentų ginčijimo sąlygos

  2020-11-30

  Šiame straipsnyje, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) praktika, suformuota aktualioje administracinėje byloje (ginčo suma beveik 0,5 mln. Eur!), aptariamos muitinės papildomai apskaičiuotų antidempingo muitų nuginčijimo sąlygos ir jų taikymo tvarka, taip pat apžvelgiami skolos muitinei senaties terminų skaičiavimo ypatumai...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • LR teisės aktų pakeitimai: spalis 2020

  2020-10-31

  2020.09.29 - 10.28 pakeitimai susiję su: Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklėmis; 2021 m. Intrastato ribų nustatymu; importuojamų pašarų kontrole; kraujo ir kraujo komponentų įvežimu.

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos: spalis 2020

  2020-10-31

  Apžvelgiame aktualijas, paskelbtas spalį ES oficialiajame leidinyje ir Europos Komisijos bei Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) svetainėse.Kai kurios aktualijos: Kombinuotosios nomenklatūros 2021 m. redakcija; pasirengimas 66-ai Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto sesijai; papildomos TARIC pozicijos apsauginėms veid...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Naujoji Europos Komisijos muitinio įvertinimo gairių versija – esminiai akcentai

  2020-10-31

  2020 m. rugsėjo 25 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) paskelbė naują Muitinio įvertinimo gairių (toliau – gairės) versiją. Nors šios gairės nėra teisiškai privalomos, jos laikomos svarbiu Europos Sąjungos (toliau – ES) muitų teisės aktų aiškinimo instrumentu. Gairių tikslas – užtikrinti vieningą muitinių ir ekonominės veiklos vykdytojų suprati...

  Jovita Mikšienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Keletas minčių aktualiais muitinės srities klausimais

  2020-10-31

  Straipsnis iš naujausio Pasaulio muitinių organizacijos „PMO naujienos“ žurnalo numerio. Išversta ir publikuota maloniai sutikus PMO.Lietuvos muitinės praktikų asociacija (LCPA) yra labai dinamiška organizacija, leidžianti žurnalą „Muitinė atitiktis ir rizikos valdymas“ praktikams Europoje. Siekdama paskatinti autorių žinių ir nuomonių ap...

  Enrika Naujokė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Privalomoji tarifinė informacija (PTI): teisinio reglamentavimo ypatumai ES bei naujovės Lietuvoje

  2020-10-31

  Pažymėtina, jog pagal Sąjungos muitinės kodekso (SMK, žr. pvz. jo 33 str.) [2] nuostatas, privalomoji prekių tarifinė informacija yra apibrėžiama kaip raštiškas muitinės sprendimas dėl tarifinio prekių klasifikavimo (t. y. konkretaus prekės klasifikavimo kodo, pagal kurį nustatomi ES taikytini muitai ir/ ar kiti importo mokesčiai ir įvežimo ar...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Apžvalgos ir komentarai
 • Muitinės priežiūroje esančių prekių pripažinimas bešeimininkėmis

  2020-10-31

  Tarptautinės prekybos versle kartas nuo karto tenka susidurti su teisinėmis situacijomis, kuomet, atliekant muitinės formalumus, muitinės priežiūrai pristatytų ir jos saugojamų (sulaikytų) prekių savininkas lieka nežinomas (nenustatytas). Tokiu atveju prekės lieka muitinės priežiūroje, tačiau yra sprendžiamas klausimas dėl jų realizavimo saugojimo...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Apžvalgos ir komentarai
 • ESTT išaiškinimas BMW byloje: nemokamai gamintojui perduota programinė įranga ir importuojamų prekių muitinė vertė

  2020-10-31

  Europos Sąjungos teisingumo teismas (ESTT) toliau laikosi pozicijos, kad programinės įrangos vertė turi būti pridėta prie importuojamų prekių muitinės vertės, nepaisant to, kad ji buvo sukurta Europos Sąjungoje (ES) ir nemokamai perduota trečiojoje šalyje įsikūrusiam gamintojui.

  Monika Bielskienė

  Teismų praktika