PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.01.31-2019.02.28

  2019-02-28

  Priimti: Muitinės plombų charakteristikų aprašas; Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašas; Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos...

  LR teisės aktai
 • Brexit: tarifinių kvotų paskirstymas tarp ES ir JK

  2019-02-28

  2019.02.08 ES oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas 1999.12.17 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvot...

  Įdomu
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.01.31 – 2019.02.28

  2019-02-28

  Muitų tarifų lengvatų panaikinimo mechanizmas prekybos susitarimuose; laikinas muitų tarifų lengvatų stabdymas kai kurioms BLS šalims; reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo kombinuotoje nomenklatūroje; reglamentas dėl tarifinių kvotų paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos; antidempingo priemonių taikymas įvairioms prekėm...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Su AEO statusu susijusios prievolės ir asmens duomenų apsauga. ESTT praktika

  2019-01-31

  Suteikdama įgalioto siuntėjo, gavėjo statusą ar leidimą naudotis bendrąją garantiją, muitinė perduoda dalį savo funkcijų verslo subjektams. Suprantama, kad galimybė naudotis supaprastintomis procedūromis dėl kurių turėjo galimybę naudotis supaprastinta Sąjungos muitinės procedūra, numato ir kai kurias papildomas pareigas, pvz. būtinybė muitinei tei...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Antidempingo muitų ginčijimas. Žaidimo taisyklės nebus lengvos.

  2019-01-31

  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, svarbų dėl tarptautinių nuostatų taikymo muitų teisėje. 2009 m. sausio 29 d. reglamente Nr. 91/2009 nustatyti antidempingo muitai tam tikroms importuojamoms Kinijos kilmės geležinėms arba plieninėms tvirtinimo detalėms. Pagal jį, nemaža dalis ES importuotojų, tarp jų ir iš Lietuvos, buvo privers...

  Jonas Sakalauskas

  Teismų praktika
 • Tarifinės kvotos: kai statusas kritinis

  2019-01-31

  Apie tarifinių kvotų taikymą rašėme 2013 m. sausio 30 d. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 3. Minėtame leidinio numeryje aptarti svarbiausi kvotų administravimo aspektai, bet sprendžiant iš to, kad sulaukiama pakankamai daug skambučių su klausimais dėl kvotų taikymo ir jų administravimo, kvotų taikymo klausimai išlieka verslui aktualūs ir dabar. Apžvelk...

  Rima Zabalevičienė

  Straipsniai
 • Muitų tarifų tipai – būkime atviri diskusijai

  2019-01-31

  Redaktorės žodis: Malonu pristatyti, kad leidiniui „Muitų teisė praktikams“ skirtame straipsnyje įžvalgomis apie muitų tarifų tipus ir aktualijas šia tema dalinasi buvęs Pasaulio mutinių organizacijos pareigūnas, šiuo metu Brazilijos administracinio mokesčių ir muitų teismo teisėjas Leonardo Macedo. Pateikiame straipsnio vertimą iš anglų kalbos.

  Leonardo Macedo

  Straipsniai
 • Užsienio rinkų įvaldymas: Europos Komisijos patekimo į rinką duomenų bazė

  2019-01-31

  Redaktorės žodis: naudodamiesi įvairiomis duomenų bazėmis, pvz. LITAR, TARIC, retai kada pagalvojame, kaip duomenys jose atsiranda. Vokietijos bendrovė Mendel tiekia duomenis eksportuotojų naudojamai patekimo į rinką duomenų bazei, angl. Marcet Access Database. Bendrovės vadovaujanti partnerė Anna Gayk maloniai sutiko pristatyti šią duomenų bazę ir...

  Anna Gayk

  Straipsniai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.12.31 - 2019.01.31

  2019-01-31

  Priimti: Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, sąrašas; asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinis klausimynas.Keičiami: dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už pre...

  LR teisės aktai