PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Terminai administracinių nusižengimų bylose: teismų praktika Covid19 pandemijos metu

  2020-05-31

  Vienas iš dažnai iškylančių klausimų, su kuriuo susiduriama iš esmės kiekvienu atveju, kai muitinės įstaigos siekia taikyti administracinę atsakomybę už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau –ANK) nuostatas, yra procesinių terminų skaičiavimas.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.03.29 - 2020.04.28

  2020-04-30

  Priimti: Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarka; Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklės. Pakeisti: TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto nuostatai; reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo l...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2020.03.29 - 2020.04.28

  2020-04-30

  Balandį muitinės srityje ypatingai aktuali išliko kovos su COVID-19 tema: daug Pasaulio muitinių organizacijos pranešimų, priimti nauji ES teisės aktai. Taip pat teisinės aktualijos šiose srityse: Brexit, Bendroji tranzito procedūra, tarifinis prekių klasifikavimas, prekių lengvatinė kilmė, muitai (muitų suspendavimas, naujų muitų įvedimas prekėms...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Nauja Incoterms redakcija - „Incoterms 2020“

  2020-04-30

  Kas pasikeitė? Gal pats laikas pasiruošti tarptautinių sutarčių sudarymui pagal naujas sąlygas?

  Halina Černiauskienė

  Straipsniai
 • Muitinės priežiūros priemonės – operatyvi intelektinės nuosavybės teisių apsauga

  2020-04-30

  Kai į laisvą apyvartą patenka prekės, kuriomis yra pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, nukenčia ne vienas subjektas. Visų pirma, didžiausia ir akivaizdžiausia žala daroma pačiam teisių savininkui ar turėtojui, kadangi rinkoje pasirodę padirbiniai daro neigiamą įtaką pardavimams, kainai, prekės pozicijai rinkoje.

  Evelina Liaubaitė

  Straipsniai
 • Dėmesys aplinkai pavojingoms prekėms

  2020-04-30

  Kaip Suderinta Sistema prisideda prie saugesnio, ekologiškesnio pasaulio, apibrėždama aplinkai pavojingas ir aplinkai saugias prekes.*

  Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sekretoriatas

  Straipsniai
 • Ginčai dėl prekių kilmės ES Teisingumo Teisme: Baltijos valstybių praktika ir jos pamokos verslui

  2020-04-30

  Būtina pastebėti, jog tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu viena iš dažniausiai nustatomų muitų teisės aktų pažeidimų rūšių (tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Baltijos valstybėse) yra atvejai, kai verslo subjektai, kurie importuoja prekes, pateikia muitinės įstaigoms galimai suklastotus ar esminių trūkumų turinčius prekių kilmės sertifikatus, patvir...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Antidempingo muitų taikymas ES: teisinė praktika bei ginčijimo pagrindai ir galimybės

  2020-04-30

  Europos Sąjunga, kaip ir daugelis kitų pasaulio valstybių bei jų muitų sąjungų, taiko prekybos apsaugos priemonių sistemą, kuriomis siekiama užkirsti kelią nesąžiningai prekybai tais atvejais, kai produktai iš trečiųjų valstybių importuojami tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja sąžiningos konkurencijos principams.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • FLEGT licencijavimo schemos įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje

  2020-04-27

  Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo taikoma popierinių FLEGT licencijų pateikimo muitinei tvarka. Siekiant efektyvinti ir tobulinti muitinės veiklą, nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos muitinė pradėjo naudoti Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos elektroninę sistemą FLEGIT-TRACES (toliau – FLEGIT sistema), skirtą FLEGT licencijų pateiki...

  Aušrinė Stumbrytė

  Straipsniai