PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Muitinės veiklos ataskaita už 2018 m.

  2019-05-31

  Paskelbta muitinės veiklos ataskaita už 2018 metus. Joje, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, yra nemažai naudingos informacijos verslui, siekiančiam užtikrinti atliekamų muitinės formalumų atitiktį teisės aktams. Pavyzdžiui, skaitydami apie muitinio tikrinimo rezultatus, sužinome, kokios yra didžiausios rizikos sritys. Apžvelkime informaciją, pateikt...

  Įdomu
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.04.30-2019.05.31

  2019-05-31

  Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai: daugiakrypčiai stiklo pluošto audiniai, tuščiavidurės stiklinės mikrosferos ir kt.; Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje: mobiliojo telefono apsauginis dėklas, žmonių plaukų sruoga ir kt.; kilmė: pranešimas dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros r...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.04.30 - 2019.05.31

  2019-05-31

  Planuojami priimti: Muitinės įstatymo papildymas straipsniu dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso.Keičiami: Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės; dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje pasla...

  LR teisės aktai
 • Mokymų skelbimai

  2019-05-31

  Muitinės veiklos ataskaita už praėjusius metus atskleidė, kad, muitinei atikus įmonių veiklos patikrinimus, brangiausiai verslui kainavo klaidos prekių tarifinio klasifikavimo srityje. Kviečiame dar šią vasarą įgyti, gilinti ir atnaujinti prekių tarifinio klasifikavimo žinias, bei gauti ekspertų atsakymus į Jūsų veikloje kylančius klausimus. Taip p...

  Skelbimai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.30 - 2019.04.29

  2019-04-30

  Priimti: Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklės; Naudojimosi leidimu deklaruoti prekes pateikiant muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu priežiūros tvarkos sutartis; Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklės...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.03.30 – 2019.04.29

  2019-04-30

  Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai; Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje; Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje; reglamentai dėl laikinųjų ir galutinių antidempingo muitų nustatym...

 • Prekių deklaravimo importo ir eksporto procedūroms tvarkos supaprastinimai

  2019-04-30

  Įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui anksčiau taikytus prekių deklaravimo tvarkos supaprastinimus pakeitė kiti supaprastinimai ir iki š. m. gegužės 1 d. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis leidimų peržiūrai ir pakeitimui. Apžvelkime naujuosius importo ir eksporto procedūrų supaprastinimus, bei atvejį, kai leidimų importo procedūrų įforminima...

  Rūta Petkevičiūtė

  Straipsniai
 • AEO statuso valdymas

  2019-04-30

  Ekonominių operacijų vykdytojams svarbu ne tik gauti AEO statusą, bet ir jį išlaikyti. Gavus AEO statusą, reguliari stebėsena tampa svarbiausia ekonominės veiklos vykdytojo pareiga. Apžvelkime su tuo susijusius klausimus: apie kokius pokyčius ir veiksnius reikėtų informuoti muitinę, kas turi būti informuojamas apie tuos pasikeitimus, kaip muitinė v...

  Jovita Dobrovalskienė

  Straipsniai
 • Kilmės taisyklės ir Suderintoji Sistema

  2019-04-30

  Hiroshi Imagawa, direktorius moksliniams tyrimams, galimybių plėtrai ir techninei pagalbai Japonijos asociacija tarptautinių prekybos procedūrų supaprastinimui, parengė straipsnį "SS įtvirtinimas verslo pasaulyje siekiant stiprinti darbą su kilmės taisyklėmis", kuris buvo publikuotas Pasaulio muitinių organizacijos leidinio "PMO naujienos" aktualia...

  Straipsniai