PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Pripažinimas muitinės skolininku (solidarioji prievolė)

  2018-02-27

  Muitinės skolininko sąvoka yra plati, pvz. juo tampa asmuo, kuris žinojo arba turėjo žinoti, jog muitinės deklaracijai surašyti pateikiama informacija yra klaidinga (žr. „Muitų teisė praktikams“ Nr. 55 apžvelgtą bylą apie sandorių schemą). Šiame straipsnyje apžvelgsime kitą tapimu skolininku aspektą, kai prievolė sumokėti importo mokesčius tenka as...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2017.12.15 – 2018.01.14

  2018-01-31

  Priimti: įsteigtas Šumsko kelio postas; asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo reikalavimams naudojantis įgaliotojo gavėjo ir (arba) įgaliotojo siuntėjo statusu kontrolinis klausimynas; prekių deklaravimo žodžiu taisyklės; galutinio vartojimo procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklės...

  LR teisės aktai
 • Švelnesnės nei numatyta sankcijoje nuobaudos taikymas. Teisingumo grimasos.

  2018-01-31

  Dažnas deklarantas, atlikdamas darbo funkcijas, susiduria su administracinių nuobaudų taikymu net ir už menkiausias klaidas. Šiame straipsnyje aptarsime aktualią teismo nutartį administracinio teisės pažeidimo byloje, kuria teismas įvykdė teisingumą, sumažindamas deklarantui baudą nuo 1500 Eur iki 500 Eur už 15 Eur mokestinį neatitikimą.

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • ES ir pasaulio aktualijos 2017.12.15 – 2018.01.14

  2018-01-31

  Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros pakeitimai, tarifinių kvotų skelbimas Komisijos svetainėje, antidempingo/ antisubsidijų priemonės: dviračiai, elektriniai dviračiai, silicis, poliesterių siūlai

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Laikinasis įvežimas: daugkartinio naudojimo stovai, įrankiai remontui

  2018-01-30

  Skaitytojo klausimai: Iš trečiųjų šalių remontui atgabenami aparatai ant daugkartinio naudojimo stovų. Ar galima stovus deklaruoti laikinajam įvežimui žodžiu? Ar laikinai įvežami įrankiai minėtų aparatų remontui pilnai atleidžiami nuo muito? Paprašėme Muitinės departamento specialistų išaiškinimo ir dalinamės gautu atsakymu.

  Klausimai - atsakymai
 • Nauji Apps'ai - tarptautinės logistikos „uberizavimas“?

  2018-01-30

  Tarptautinių krovinių gabenimo procesas pasižymi tam tikra specifika - vežėjo pasirinkimą lemia ne tik paslaugos kaina, bet ir papildomi veiksniai: vežimo terminai, muitinės procedūros, vežėjo patikimumas ir kita. Ar įmanoma "uberizuoti“ tokį procesą? Mobiliosios programėlės „20-40“ kūrėjų paprašėme pristatyti jų paslaugą, kuri galbūt yra vienas pi...

  Įdomu
 • Antidempingo reglamento pokyčiai. ES prekybos apsaugos priemonių modernizavimas ar siekis apsisaugoti nuo Kinijos?

  2018-01-30

  2017 m. gruodžio 20 d. įsigaliojo reglamentas, apibrėžiantis naują normaliosios vertės ir dempingo skirtumo nustatymo metodologiją. Tai gali būti vertinama kaip atsakas diskusijoms, ar Kinijai turi būti taikomos rinkos ekonomikos šalims skirtos antidempingo nustatymo taisyklės. Naujasis reglamentas priimtas po to, kai daugiau nei prieš metus neteko...

  Jonas Sakalauskas

  Straipsniai
 • ATA knygelės naudojimas ir naujovės

  2018-01-30

  Verslui neretai kyla klausimų – kokiais atvejais tikslinga naudoti ATA knygelę vietoje to, kad būtų įforminama laikinojo įvežimo / išvežimo muitinės procedūra. Naudodamiesi proga, kad šį mėnesį pradėta taikyti nauja ATA knygelės pildymo ir naudojimo tvarka, paprašėme Andrių Martinonį, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos projektų v...

  Andrius Martinonis

  Straipsniai
 • Elektroninis deklaravimas ir deklaranto atsakomybės ribos

  2018-01-30

  Teismas aktualioje byloje sprendė klausimą: Ar šiais elektroninio deklaravimo laikais deklarantas elgiasi rūpestingai pasitikėdamas iš vežėjo gauta informacija, kad eksportuojamas krovinys yra pristatytas į muitinę, ar vis dėlto, prieš pateikdamas muitinei deklaraciją, turi fiziškai nuvykti į muitinės postą ir įsitikinti vežėjo sutei...

  Andrius Košel

  Teismų praktika