PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Mokymų skelbimai

  2019-05-31

  Muitinės veiklos ataskaita už praėjusius metus atskleidė, kad, muitinei atikus įmonių veiklos patikrinimus, brangiausiai verslui kainavo klaidos prekių tarifinio klasifikavimo srityje. Kviečiame dar šią vasarą įgyti, gilinti ir atnaujinti prekių tarifinio klasifikavimo žinias, bei gauti ekspertų atsakymus į Jūsų veikloje kylančius klausimus. Taip p...

  Skelbimai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.30 - 2019.04.29

  2019-04-30

  Priimti: Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklės; Naudojimosi leidimu deklaruoti prekes pateikiant muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu priežiūros tvarkos sutartis; Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklės...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2019.03.30 – 2019.04.29

  2019-04-30

  Sąjungos muitinės kodekso pakeitimai; Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje; Komisijos įgyvendinimo reglamentas, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje; reglamentai dėl laikinųjų ir galutinių antidempingo muitų nustatym...

 • Prekių deklaravimo importo ir eksporto procedūroms tvarkos supaprastinimai

  2019-04-30

  Įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui anksčiau taikytus prekių deklaravimo tvarkos supaprastinimus pakeitė kiti supaprastinimai ir iki š. m. gegužės 1 d. buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis leidimų peržiūrai ir pakeitimui. Apžvelkime naujuosius importo ir eksporto procedūrų supaprastinimus, bei atvejį, kai leidimų importo procedūrų įforminima...

  Rūta Petkevičiūtė

  Straipsniai
 • AEO statuso valdymas

  2019-04-30

  Ekonominių operacijų vykdytojams svarbu ne tik gauti AEO statusą, bet ir jį išlaikyti. Gavus AEO statusą, reguliari stebėsena tampa svarbiausia ekonominės veiklos vykdytojo pareiga. Apžvelkime su tuo susijusius klausimus: apie kokius pokyčius ir veiksnius reikėtų informuoti muitinę, kas turi būti informuojamas apie tuos pasikeitimus, kaip muitinė v...

  Jovita Dobrovalskienė

  Straipsniai
 • Kilmės taisyklės ir Suderintoji Sistema

  2019-04-30

  Hiroshi Imagawa, direktorius moksliniams tyrimams, galimybių plėtrai ir techninei pagalbai Japonijos asociacija tarptautinių prekybos procedūrų supaprastinimui, parengė straipsnį "SS įtvirtinimas verslo pasaulyje siekiant stiprinti darbą su kilmės taisyklėmis", kuris buvo publikuotas Pasaulio muitinių organizacijos leidinio "PMO naujienos" aktualia...

  Straipsniai
 • Kombinuotos nomenklatūros taikymas. Produkto pagrindinių savybių vertinimas

  2019-04-30

  Dažnu atveju gaminiai susideda iš komplekso produktų, kurių savybės nulemia tokio gaminio priskyrimą vienai ar kitai kombinuotosios nomenklatūros pozicijai. Savo ruožtu teismams ir kitiems suinteresuotiems subjektams tenka nelengva užduotis sistemiškai įvertinti tokių produktų prigimtį, juos teisingai klasifikuojant.

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Eksporto muitinės procedūros įforminimas - PVM (ne)taikymo sąlyga?

  2019-04-30

  Ar reikalavimo įforminti muitinės procedūrą nesilaikymas gali lemti, kad eksportuotojas praranda teisę į atleidimą nuo PVM, jeigu nustatyta, kad atitinkamos prekės iš tikrųjų buvo išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos?

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Specialistų paskaitos - Jums patogiu laiku ir Jūsų pasirinktoje vietoje!

  2019-04-30

  Norėdami išsaugoti žinias, perteikiamas seminarų metu ir pasidalinti jomis su kiekvienu, kam šių žinių reikia, pradėjome filmuoti specialistų vedamus mokymus ir publikuojame juos UAB “Muita” svetainėje www.muita.lt/lt/p/e-kursai 

  Skelbimai