PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Nauja klasifikavimo priemonė: Komiteto klasifikavimo išvados

  2019-09-28

  Vis dažniau susiduriama su gana nauja ir verslui mažiau žinoma klasifikavimo priemone - Komiteto posėdžio protokole nurodytomis prekių klasifikavimo išvadomis. Tokios išvados taikomos, kai valstybės narės skirtingai interpretuoja teisės aktus dėl prekių klasifikavimo, tačiau po diskusijos ir gilesnės analizės sutaria dėl vienodo teisės aktų taikymo...

  Eglė Pučkuvienė

  Straipsniai
 • Naujos kartos rūkymui skirtų gaminių klasifikavimas

  2019-09-28

  Naujos kartos rūkymui skirti gaminiai (pavyzdžiui, kaitinamieji tabako produktai, gaminiai, kuriuose yra nikotino ir pan.) atsižvelgiant į visumą parametrų, gali būti priskiriami skirtingoms Kombinuotosios nomenklatūros pozicijoms. Apžvelkime, ką būtina žinoti klasifikuojant šiuos gaminius.

  Virginija Dordzikienė

  Straipsniai
 • Mokymų skelbimai

  2019-08-31

  2019.09.04 Internetinis seminaras apie e-komerciją (anglų kalba); 2019.09.25 Kaune praktiniai mokymai "Muitinės formalumai: pagrindai verslui"; 2019.11.21 Klaipėdoje mokymai ekspeditoriams „Muitinės formalumai Klaipėdos uoste“; Pasaulio muitinių organizacijos akademijos mokymai; „Muita“ seminarų įrašai.

  Skelbimai
 • Eksporto kontrolė: vidaus atitikties užtikrinimo programos

  2019-08-30

  Kiekviena bendrovė, kuri užsiima dvejopos paskirties prekių prekyba, gamyba, transportavimu privalo laikytis tarptautinių prekybos kontrolės reikalavimų. Siekiant palengvinti atitikties užtikrinimą, Europos komisija patvirtino rekomendacijas, kurios apibrėžia gaires dėl prekybos dvejopo naudojimo prekėmis kontrolės vidaus atitikties užtikrinimo pro...

  Rolandas Jurgaitis

  Straipsniai
 • Mažos vertės siuntų deklaravimas nuo 2021 m.

  2019-08-30

  Nuo 2021 m. sausio 1 d. keisis ES deleguotojo reglamento 2015/2446 nuostatos dėl tam tikrų mažos vertės siuntų deklaravimo. Pasikeitimai aktualūs visiems tiems privatiems asmenims, kurie užsisako ir iš trečiųjų teritorijų ar šalių gauna siuntas, kurių vertė neviršija 150 Eur, o ypač, kai prekės vertė yra mažesnė nei 22 Eur. Pasikeitimai taip pat ak...

  Jovita Dobrovalskienė

  Straipsniai
 • LR administracinių nusižengimų kodekso 211 str. ir 212 str. taikymas

  2019-08-30

  Skaitytoja kreipėsi teiraudamasi, kuo skiriasi ANK 211 str. nuostata „deklaravimas pažeidžiant nustatytą tvarką“ ir ANK 212 str. „kitoks muitinės suklaidinimas“. Pateikiame ANK 211 str. ir 212 str., numatančių administracinę atsakomybę už muitinės formalumų pažeidimus, panašumų ir skirtumų vertinimą.

  Andrius Košel

  Klausimai - atsakymai
 • ESTT praktika: kitų nei sandorio vertės metodų taikymas

  2019-08-30

  Sąjungos teisės aktais, susijusiais su muitiniu įvertinimu, siekiama įtvirtinti teisingą, vienodą ir neutralią sistemą, kuri neleistų naudoti savavališkai nustatytų ar fiktyvių muitinių verčių. Aktualioje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) atsakė į klausimus, susijusius su kitų nei sandorio vertės nustatymo metodų taikymu: ar, remian...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Kodas Y901: neteisingo deklaravimo pasekmės

  2019-08-30

  Aktualioje administracinio nusižengimo byloje teismas sprendė muitinės tarpininko atsakomybės ir skirtinos baudos dydžio klausimą, šiam deklaracijoje nurodžius virtualų kodą „Y901-Neprivaloma“, nors faktiškai pateikti eksporto licenciją buvo privaloma.

  Enrika Naujokė

  Teismų praktika
 • Kas gali būti eksportuotoju?

  2019-08-30

  Š. m. liepos 8 d. Europos Komisija paskelbė atnaujintą priedą A (kol kas tik anglų kalba) prie Sąjungos muitinės kodekso eksporto ir išvežimo gairių. Priede, kurį sudaro 4 lapai, paaiškinamas eksportuotojo apibrėžimas bei jam taikomi kriterijai, tokie kaip 'būti įsisteigusiu ES', 'turėti teisę nuspręsti dėl prekių išgabenimo iš ES' ir kiti. Apžvelk...

  Enrika Naujokė

  Straipsniai