PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • 42 procedūra: pirkėjo pasikeitimas, išgabenimo įrodymas

  2018-09-30

  42 procedūra - pakankamai dažnai teismuose sprendžiamų ginčų objektas. Apžvelgiame aktualią teismo nutartį byloje, kurioje nagrinėta, ar tokios aplinkybės kaip pirkėjo pasikeitimas bei prekių išgabenimo įrodymų trūkumai sąlygoja mokesčių, delspinigių ir baudų mokėjimą.

  Enrika Naujokė

  Teismų praktika
 • Brexit – kaip ruoštis verslui?

  2018-09-30

  Skaitytojo klausimas: Su muitinės formalumais mūsų įmonė susiduria retai, tačiau vykdome prekybą su Anglija. Iki 2019 m. kovo 30 d. liko pusė metų, tad rūpinamės, kaip pasiruošti Brexit?

  Klausimai - atsakymai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.06.15 – 2018.08.24

  2018-08-31

  Priimti: konteinerių, skirtų prekėms vežti su muitinės plombomis, tinkamumo patvirtinimo liudijimų išdavimo tvarkos aprašas; duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašas. Keičiami: LR muitinės įstatymas; dėl Krovinių posto „Centras“; dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminim...

  LR teisės aktai
 • Mokymai: Kaip tapti AEO? Kas svarbu AEO?

  2018-08-31

  Š. m. rugsėjo 12 d. Vilniuje vyks mokymai "Kaip tapti AEO? Kas svarbu AEO?"

  Skelbimai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2018.06.15 – 2018.08.14

  2018-08-31

  Laisvosios prekybos sutartis su Japonija; Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo reglamento pakeitimai; reglamentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir antidempingo: fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims, plieno produktams, ratinėms transporto priemonėms su pedalais ir pagalbiniu elektriniu varikliu, ok...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų importo reikalavimai

  2018-08-31

  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 309  straipsnyje  („Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų  ir jų mišinių, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas“) numatytos sankcijos už apribojimų hidrofluorangliavandenilių dujų importui nesilaikymą (bauda nuo 1400 iki 3000 eurų, taip pat gamini...

  Rūta Daukšienė

  Straipsniai
 • Suderintos Sistemos interpretavimo ir kiti iššūkiai

  2018-08-31

  Pasaulio muitinių organizacijai maloniai sutikus, publikuojame Tarptautinės muitinės tarpininkų asociacijų federacijos mintis apie Suderintos Sistemos (SS) svarbą tarifiniam klasifikavimui. Straipsnis iš „PMO naujienų“ aktualaus numerio. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į SS interpretavimo nacionalinius skirtumus, baudų už neatitikimus taikymą, bei...

  Straipsniai
 • SS nušviečia kelią prekybininkams

  2018-08-31

  Kadangi pramonė ir toliau diegia naujoves, Suderintos Sistemos (SS) redagavimas yra nesibaigiantis procesas. Šiame straipsnyje apžvelgiama LED produktų kilmė ir evoliucija, siekiant pademonstruoti, kaip laikui bėgant SS prisitaiko prie produktų pokyčių, nušviesdama kelią prekybininkams ir užtikrindama teisėtos prekybos srautus per tarptautines...

  Straipsniai
 • Apmokestinimo sąlygos nenustačius prekių lengvatinės kilmės

  2018-08-31

  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) dar kartą (apeliacine tvarka) įvertino situaciją, kurioje importuotojas buvo įpareigotas sumokėti importo muitą nustačius prekių lengvatinės kilmės trūkumus. Nors pirmosios instancijos teismas sprendė, kad mokestinė prievolė atsirado susidarė dėl ypatingos situacijos už kurią importuotojas nėra atsakingas...

  Andrius Košel

  Teismų praktika