E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2020.03.29 - 2020.04.28

  2020-04-30

  Balandį muitinės srityje ypatingai aktuali išliko kovos su COVID-19 tema: daug Pasaulio muitinių organizacijos pranešimų, priimti nauji ES teisės aktai. Taip pat teisinės aktualijos šiose srityse: Brexit, Bendroji tranzito procedūra, tarifinis prekių klasifikavimas, prekių lengvatinė kilmė, muitai (muitų suspendavimas, naujų muitų įvedimas prekėms...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Nauja Incoterms redakcija - „Incoterms 2020“

  2020-04-30

  Kas pasikeitė? Gal pats laikas pasiruošti tarptautinių sutarčių sudarymui pagal naujas sąlygas?

  Halina Černiauskienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Muitinės priežiūros priemonės – operatyvi intelektinės nuosavybės teisių apsauga

  2020-04-30

  Kai į laisvą apyvartą patenka prekės, kuriomis yra pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, nukenčia ne vienas subjektas. Visų pirma, didžiausia ir akivaizdžiausia žala daroma pačiam teisių savininkui ar turėtojui, kadangi rinkoje pasirodę padirbiniai daro neigiamą įtaką pardavimams, kainai, prekės pozicijai rinkoje.

  Evelina Liaubaitė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Dėmesys aplinkai pavojingoms prekėms

  2020-04-30

  Kaip Suderinta Sistema prisideda prie saugesnio, ekologiškesnio pasaulio, apibrėždama aplinkai pavojingas ir aplinkai saugias prekes.*

  Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sekretoriatas

  Apžvalgos ir komentarai
 • Ginčai dėl prekių kilmės ES Teisingumo Teisme: Baltijos valstybių praktika ir jos pamokos verslui

  2020-04-30

  Būtina pastebėti, jog tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu viena iš dažniausiai nustatomų muitų teisės aktų pažeidimų rūšių (tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Baltijos valstybėse) yra atvejai, kai verslo subjektai, kurie importuoja prekes, pateikia muitinės įstaigoms galimai suklastotus ar esminių trūkumų turinčius prekių kilmės sertifikatus, patvir...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Antidempingo muitų taikymas ES: teisinė praktika bei ginčijimo pagrindai ir galimybės

  2020-04-30

  Europos Sąjunga, kaip ir daugelis kitų pasaulio valstybių bei jų muitų sąjungų, taiko prekybos apsaugos priemonių sistemą, kuriomis siekiama užkirsti kelią nesąžiningai prekybai tais atvejais, kai produktai iš trečiųjų valstybių importuojami tokiomis sąlygomis, kurios prieštarauja sąžiningos konkurencijos principams.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • FLEGT licencijavimo schemos įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje

  2020-04-27

  Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje buvo taikoma popierinių FLEGT licencijų pateikimo muitinei tvarka. Siekiant efektyvinti ir tobulinti muitinės veiklą, nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos muitinė pradėjo naudoti Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos elektroninę sistemą FLEGIT-TRACES (toliau – FLEGIT sistema), skirtą FLEGT licencijų pateiki...

  Aušrinė Stumbrytė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Muitinė kontrolė Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste: aktualijos ir iššūkiai

  2020-04-24

  Apžvelgiama informacija apie Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste veikiančius muitinės postus. Pristatomi muitinės kontrolės principai, Krovinių ir prekių informacinė sistema (KIPIS), svarbiausios muitinės priežiūros aktualijos bei aktualūs iššūkiai ir galimi sprendimo būdai. 

  Rita Kunickienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Pluoštinių kanapių produktų importas

  2020-04-23

  Per pastaruosius keletą metų sparčiai auga visuomenės domėjimasis pluoštinių kanapių sektoriumi. Besidomintys pluoštinių kanapių produktais įžvelgia plačias šių produktų panaudojimo galimybes. Apžvelkime pluoštinių kanapių produktų importo sąlygas ir reikalavimus importuotojams, ketinantiems importuoti šiuos produktus iš trečiųjų šalių. 

  Ilona Valavičienė

  Apžvalgos ir komentarai