PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga: rugpjūtis 2020

  2020-08-31

  2020.07.28 - 08.27 pakeitimai susiję su: muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimu per mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą; transporto priemonių muitine verte; muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis; prekių deklaravimo žodžiu taisyklėmis; augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio pa...

  LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos: rugpjūtis 2020

  2020-08-31

  2020.07.25 - 08.28 aktualijos šiose srityse: Pasaulio muitinių organizacijos metinė ataskaita; ES sprendimo dėl importuojamų prekių, reikalingų kovai su COVID-19, keitimas; tarifinis klasifikavimas; lengvatinė kilmė; muitai, antidempingo ir kompensaciniai muitai; netarifinis reguliavimas, draudimai ir apribojimai.

  ES ir pasaulio aktualijos
 • Kombinuotosios nomenklatūros 2021 m. redakcija - svarbesni pakeitimai

  2020-08-31

  Šiuo metu jau yra suderintas ir patvirtintas 2021 m. redakcijos KN projektas, kuris spalio ar lapkričio mėnesį turėtų būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir galios nuo 2021 m. sausio 1 d.

  Eglė Pučkuvienė

  Straipsniai
 • Perdirbimo procedūros: ekonominių sąlygų tikrinimas

  2020-08-31

  Straipsnis aktualus tiems, kas planuoja taikyti laikinojo įvežimo arba laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūras, arba jau taiko ir norėtų modifikuoti jų taikymą. Taisyklių ir procedūrų ypatumų yra ne viena. Vienos, galbūt, yra labiau žinomos ir taikomos, kitos – rečiau. Šį kartą straipsnyje apžvelgsime vieną iš muitinės leidimo perdirbimo o...

  Jovita Dobrovalskienė

  Straipsniai
 • Jūrų erdvėse išgautų produktų muitinis statusas bei jų kilmės nustatymas

  2020-08-31

  Keičiantis Europos Sąjungos (ES) valstybių narių statusui, ES sudarant vis daugiau preferencinių prekybos susitarimų su skirtingomis pasaulio valstybėmis bei skirtingomis prekių kilmės taisyklėmis, tampa vis labiau aktualu kaip yra nustatoma jūrų erdvėse išgautų (ar sugautų) produktų, pavyzdžiui, žuvų, jūros gėrybių, gamtinių išteklių, muitinė kilm...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Straipsniai
 • Kaip Nyderlandų uostai ruošėsi Brexit

  2020-08-31

  Nyderlandų muitinė yra pagarsėjusi kaip viena moderniausių muitinės administracijų pasaulyje, labiausiai dėl procesų valdymo efektyvumo. Jos šūkis yra: „Plėsti ribas: išmani priežiūra ir minimalus logistikos grandinės trikdymas“. Straipsnyje rašoma apie tai, kokie sprendimai buvo rasti tam, kad būtų sukurtas „skaitmeninis pasienis“ kroviniams, gabe...

  Bas van Amsterdam

  Straipsniai
 • ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas: praktinės įgyvendinimo ir jo įtakos Ukrainos muitų teisės aktams pamokos

  2020-08-31

  Straipsnyje apžvelgiamas vienas iš naujausių ES pasirašytų asociacijos susitarimų su trečiosiomis šalimis, būtent ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (2017 m.). Pristatoma Ukrainos patirtis ir praktika įgyvendinant savo įsipareigojimus suderinti nacionalinę muitų teisę su ES muitų teise, rašoma apie Ukrainos pastangas modernizuoti nacionalinius...

  Dr. Borys Kormych

  Straipsniai
 • Muitinės sprendimų užginčijimas dėl jų netinkamo motyvavimo

  2020-08-31

  Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, kiekvienos valstybės institucijos, įskaitant ir mokesčių administratorius (muitinę, Valstybinę mokesčių inspekciją) priimami sprendimai asmenų atžvilgiu (įtakojantys jų statusą, teises bei teisėtus interesus) privalo būti tinkamai pagrįsti ir motyvuoti.

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika
 • Terminai bylinėjimosi išlaidoms atlyginti mokestinių ginčų bylose

  2020-08-31

  Bylinėjantis su muitine ar kitais mokesčių administratoriais (Valstybine mokesčių inspekcija) ir laimėjus mokestinį ginčą teisme, visuomet kyla klausimas dėl bylinėjimosi (teismo) išlaidų atlyginimo. Šiame straipsnyje, aptardami aktualią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir naujos Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijos...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika