E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Apžvalgos ir komentarai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • LR teisinės aktualijos: gruodis 2020

  2020-12-31

  2020.11.29-12.28 pakeitimai: Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo muitinėje taisyklės; Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės; Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo; Dėl Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirti...

  LR teisės aktai
 • ES aktualijos: gruodis 2020

  2020-12-31

  2020.11.29-12.26 aktualijos. Brexit: ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo projektas, įvežimo bendrosios deklaracijos ir išankstinės išvežimo deklaracijos, gyvūninės kilmės produktų kontrolė pasienio kontrolės postuose, bendras eksporto leidimas eksportuoti tam tikras dvejopo naudojimo prekes, tarifinės ir kitos importo kvotos, Sąju...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • ES ir JK prekybos susitarimas: jokių muitų kilmę turinčioms prekėms

  2020-12-31

  2020 m. gruodžio 24 d. Europos Komisija paskelbė, kad pasiekė susitarimą su Jungtine Karalyste dėl būsimo bendradarbiavimo. ES - JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas bus laikinai taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Jame numatyti nuliniai tarifai ir nulinės kvotos visoms prekėms, kurios atitiks nustatytas lengvatinės kilmės taisykles. Kokios yra...

  Enrika Naujokė

  Apžvalgos ir komentarai
 • ES ir JK LPS: Kas yra eksportuotojo registracijos Nr.? (I dalis)

  2020-12-31

  Nuliniai muitai ES ir JK prekyboje bus taikomi tik lengvatinės kilmės produktams. Daugeliu atvejų kilmės įrodymas bus pareiškimas apie prekių kilmę, kurį eksportuotojas surašys komerciniame dokumente. Skaitytojo klausimai: „Pareiškimo apie prekių kilmę formoje nurodytas eksportuotojo registracijos numeris. Kada ir kaip ES eksportuotojas turėtų jį g...

  Enrika Naujokė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Incoterms® 2020 sąlygų apžvalga (II dalis)

  2020-12-31

  Tarptautinių Incoterms® taisyklių svarba prekybai yra neabejotina. Verslas jas taiko tarptautinėje prekyboje siekdamas išvengti netikėtumų ir rizikos dėl nenumatytų išlaidų bei ginčų. Prekybos įmonės turėtų įsitikinti, kad jos žino apie naujas Incoterms® 2020 taisykles, peržiūrėti savo sutartis ir, reikalui esant, atlikti būtinus pakeitim...

  Halina Černiauskienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Tarptautinės importo/ eksporto dienos Maskvoje

  2020-12-31

  2020 m. lapkritį Maskvoje vyko forumo „Tarptautinės importo/ eksporto dienos 2020“ rudens sesija. Pasidomėjau ir Jums perduodu tam, kad suprastumėme, kokios tendencijos vyrauja šalyje, su kuria prekiaujame visgi daugiausiai, kaip rodo Lietuvos prekybos statistika.

  Halina Černiauskienė

  Apžvalgos ir komentarai
 • Muitinės duomenys - lobynas skaitmenizavimui

  2020-12-31

  Įsivaizduokite, kad esate atsakingas už muitinę vidutinėje arba didelėje įmonėje. Iki šiol visada naudojote sudėtingus procesus, kad nustatytumėte svarbiausius duomenis, pavyzdžiui, prekės tarifinio klasifikavimo kodą, kilmės šalį ir kita. Jūs, atsitiktinės atrankos būdu, kas mėnesį tikrinote procesų teisingumą ir rankiniu būdu tikrinote importo mo...

  Janine Lampprecht

  Apžvalgos ir komentarai
 • Kaip technologijos padeda laikytis muitinės reikalavimų

  2020-12-31

  Bendrovės, užsiimančios pasauline prekyba, susiduria su daugybe iššūkių norėdamos užtikrinti nuolatinį muitinės reikalavimų laikymąsi. Prekybos aplinka yra dinamiška. Sankcijos, ginčai dėl tarifų, laisvosios prekybos susitarimai, valstybių apribojimų šalims sąrašai yra nuolat keičiami ir atnaujinami.

  Anne Sexton

  Apžvalgos ir komentarai
 • Tranzito procedūros netinkamo užbaigimo mokestinės pasekmės

  2020-12-31

  Pastaruoju metu Lietuvos teismų praktikoje yra pagausėję mokestinių ginčų dėl netinkamai užbaigtų tranzito muitinės procedūrų mokestinių pasekmių ir jų vertinimo, ypač dėl atsakomybės už mokestines prievoles paskirstymo tarp tranzito procedūrų vykdytojų, jas įforminusių asmenų, bei tranzitu gabenamų prekių vežėjų. Straipsnyje apžvelgiama naujausia...

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Teismų praktika