PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

E-leidinys

 • Visi
 • Skelbimai
 • LR teisės aktai
 • ES ir pasaulio aktualijos
 • Straipsniai
 • Teismų praktika
 • Įdomu
 • Klausimai - atsakymai
 • Muitų tarifų lengvatos ir žmogaus teisės

  2020-02-28

  Europos Sąjungos (ES) bendroji lengvatų sistema skirta padėti besivystančioms šalims, skatinant jų gaminių eksportą į ES. Skatinama sumažinant muitų tarifus šių prekių importui į ES. Tačiau lengvatos suteikiamos tik tuo atveju, jei tenkinamos tam tikros sąlygos.Apžvelkime aktualų lengvatų panaikinimo atvejį, kai nebuvo laikomasi nustatytų sąlygų. A...

  Andrius Košel

  Straipsniai
 • CLASS konsultacija – pagalba klasifikuojant prekes

  2020-02-28

  Norėdami tinkamai suklasifikuoti prekes, turime peržiūrėti daugybę dokumentų, kuriuos randame įvairiose internetinėse svetainėse: klasifikavimo išvados, reglamentai, teismų sprendimai ir kiti. Pabrėždama teisingo prekių klasifikavimo svarbą ir siekdama palengvinti šį procesą, Europos Komisija pristatė naują duomenų bazę, vadinamą CLASS konsultacija...

  Ingrida Sakalienė

  Straipsniai
 • LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.01.31 – 2020.02.28

  2020-02-28

  Priimti: Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimo tvarkos aprašas; Dėl sustiprintos iš trečiųjų šalių įvežamų ungurių kontrolės.Keičiami: Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo; Dėl atsargų tiekėjų laivams...

  LR teisės aktai
 • Monografija „Muitų teisinis reguliavimas“

  2020-02-28

  2020 vasario mėn. Mykolo Romerio universitetas išleido Gedimino Valantiejaus monografiją „Muitų teisinis reguliavimas“, kurioje nuosekliai aptariami visi bendrieji tarptautinės, ES bei nacionalinės muitų (muitinės) teisės struktūros bei taikymo klausimai.

  Įdomu
 • Muitų teisės klausimai leidiniuose: aktualių šaltinių apžvalga

  2020-02-28

  Šiame straipsnyje apžvelgiami paskutiniais metais pasirodę šaltiniai muitų (muitinės) teisės srityje ir akcentuojama jų reikšmė bei pritaikomumas. 

  Dr. Gediminas Valantiejus

  Straipsniai
 • ES ir pasaulio aktualijos 2020.02.01 – 2020.02.28

  2020-02-28

  Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis pakeitimo; ES ir Moldovos asociacijos susitarimo XV priedo (Muitų panaikinimas) atnaujinimas; Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje; Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų pakeitimai; kilmės protokolas prie s...

  ES ir pasaulio aktualijos
 • PVM sukčiavimas. Sąžiningumas. LVAT praktika

  2020-02-28

  Kiek anksčiau, „Muitų teisė praktikams“ Nr. 63, apžvelgėme Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) 2018-06-20 sprendimą byloje C‑108/17, kurios dalyviais tapo UAB „Enteco Baltic“ ir Lietuvos muitinės įstaigos. Ginčas kilo dėl „muitinės procedūros 42“ reikalavimų, susijusių su prekių tiekimu į kitą ES valstybę narę, įvykdymo. Apžvelkime ESTT išaiš...

  Andrius Košel

  Teismų praktika
 • Muitinės veiklos ataskaita už 2019 m.

  2020-02-28

  Kaip ir kasmet, apžvelgiame paskelbtą naują Muitinės veiklos ataskaitą. Pateikiame skaičius, kuriuos palyginame su praėjusių metų duomenimis, ar su kitų šalių duomenimis. Apžvalgą pradedame nuo, mūsų vertinimu, svarbiausios informacijos verslui – ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatų, parodančių, kokiose srityse daromos brangiai kainuojančios...

  Straipsniai
 • Deklaranto atsakomybė už patvirtinto eksportuotojo kodo negaliojimą

  2020-02-28

  Teismai nedažnai sprendžia ginčus dėl administracinės atsakomybės, kylančios dėl lengvatinės prekių kilmės deklaravimo neatitikimų. Todėl šios bylos visuomet patraukia dėmesį, o aktuali byla įdomi dar ir tuo, kad teismas pateikė išaiškinimą dėl deklaranto atsakomybės deklaravus negaliojantį patikimo eksportuotojo kodą ir pritaikius lengvatinį muito...

  Enrika Naujokė

  Teismų praktika