PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Muitinės veiklos ataskaita už 2018 m.

Print 2019-05-31
Rubrika: Įdomu, Muitų teisė praktikams Nr. 73, 2019 Gegužė
Raktažodžiai: teisė ir muitinių darbo praktika, muitinės patikrinimai, pažeidimai ir sankcijos,

Paskelbta muitinės veiklos ataskaita už 2018 metus. Joje, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, yra nemažai naudingos informacijos verslui, siekiančiam užtikrinti atliekamų muitinės formalumų atitiktį teisės aktams. Pavyzdžiui, skaitydami apie muitinio tikrinimo rezultatus, sužinome, kokios yra didžiausios rizikos sritys. Apžvelkime informaciją, pateiktą aktualioje ataskaitoje, palyginkime su ankstesnių metų duomenimis.

2018 m. įformintos muitinės procedūros

Per praėjusius metus muitinė įformino

  • 358 076 deklaracijas importo procedūroms
  • 366 298 deklaracijas eksporto procedūroms
  • 877 tūkst. Sąjungos / bendrojo tranzito procedūrų. Atlikti 1163 tyrimai dėl nebaigtų procedūrų, dėl kurių atsirado mokestinė prievolė
  • 192 tūkst. TIR procedūrų. TIR sistemoje buvo 716 vežėjų įmonės

Palyginimui muitinės veiklos ataskaitoje už 2017 m. pateikti duomenys:

  • 317 784 deklaracijas importo procedūroms
  • 486 207 deklaracijas eksporto procedūroms
  • 826 tūkst. Sąjungos / bendrojo tranzito procedūrų. Atlikta 110 tyrimų dėl nebaigtų procedūrų
  • 220 tūkst. TIR procedūrų. TIR sistemoje buvo 768 vežėjų įmonės

Tarifinio reguliavimo priemonių ir prekių muitinės atliekami tikrinimai

Vykdant prekių muitinės vertės tikrinimus įforminimo metu 27 361 prekei (4,60 proc. importo procedūroms deklaruotų prekių) buvo taikyti antriniai muitinio įvertinimo metodai ir papildomai priskaičiuota 31 mln. 640 tūkst. eurų.

Vykdant importuojamų prekių muitinės vertės tikrinimus po prekių išleidimo, patikrintos 7 242 prekės (1,22 proc. importo procedūrai deklaruotų prekių) ir papildomai priskaičiuota 6 mln. 4 tūkst. eurų importo mokesčių.

Siekiant patikrinti deklaruotų prekių klasifikavimo, kilmės, kitų tarifinio reguliavimo priemonių taikymo teisingumą patikrinta 4 810 prekių ir nustatyti klaidingai deklaruoti 846 prekių duomenys (patikrinimų rezultatyvumas – 27,4 proc.), papildomai apskaičiuota apie 543 tūkst. eurų muitų ir kitų mokesčių.

Kaip matome, reikšmingiausi ataskaitinio laikotarpio patikrinimai – dėl muitinės vertės. 2017 m. didžiausią papildomai priskaičiuotų mokesčių dalį (56 proc.) sudarė mokesčiai, apskaičiuoti patikslinus deklaruotą prekių klasifikavimą.

Asmenų ūkinės ir komercinės veiklos tikrinimai

Atlikta 160 LR asmenų ūkinės ir komercinės veiklos, susijusios su muitų ir kitų teisės aktų taikymu, mokestinių patikrinimų ir papildomai priskaičiuota 5 840 tūkst. eurų mokesčių ir su jais susijusių sumų. Pagal nustatytų pažeidimų pobūdį daugiausia papildomai priskaičiuota mokesčių dėl neteisingai deklaruoto prekių nomenklatūros (TARIC) kodo.

2017 m. buvo atlikti 197 LR asmenų mokestiniai patikrinimai ir papildomai priskaičiuota per pusę mažesnė suma. Pagal nustatytų pažeidimų pobūdį daugiausia papildomai priskaičiuota mokesčių dėl neteisingo muitinės procedūros, žymimos kodu „42” vykdymo, kaip ir 2016 metais.

Netarifinių priemonių taikymas

Per ataskaitinį laikotarpį muitinėje išnagrinėti 47 nacionaliniai prašymai dėl intelektinės nuosavybės objektų apsaugos, o iš kitų valstybių narių minėtu klausimu gautas 1468 prašymai. Nustatyti 287 atvejai, kai prekės buvo sulaikytos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų. Sulaikyti 385 727 vnt. prekių. Nustatyti 9 atvejai, kai prekės buvo sulaikytos dėl CITES pažeidimų.

Tarifinis prekių klasifikavimas

Patikrinus importo muitinės deklaracijose 1883 prekes dėl jų klasifikavimo teisingumo, pakeisti 854 deklaruotų prekių kodai.

Gauti 33 prašymai priimti visoje ES galiojančius Privalomosios tarifinės informacijos (toliau – PTI) sprendimus; priimti 25 PTI sprendimai, 4 prašymų nagrinėjimas nutrauktas, pareiškėjui atsisakius PTI sprendimų.

Suteiktos 904 rašytinės tarifinio prekių klasifikavimo konsultacijos asmenims.

Muitinio įforminimo metu paimta 1 041 prekės pavyzdys prekių tarifinio klasifikavimo patikrinimui, įforminti 1 145 prekių klasifikavimo aktai. Suklasifikuotų mėginių ėmimo efektyvumas – 42 proc., t.y. įformintais prekių klasifikavimo aktais 542 prekių mėginių pakeisti kodai.

Informacija Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje

2018 m. LR muitinės interneto svetainėje paskelbta įvairi aktuali verslui ir visuomenei naudinga informacija, taip pat sukurtos naujos rubrikos: „Muitinės sistemų neprieinamumas“, „Teisinė atsakomybė“ ir „Paslaugų įkainiai“, „Brexitas“ ir kitos.

Kadangi šioje muitinės veiklos ataskaitos apžvalgoje atkreipėme verslo dėmesį į didžiausios rizikos sritis, pateikiame ir susijusią informaciją, skelbiamą rubrikoje „Teisinė atsakomybė“, kurioje randame nurodytus teisės aktus dėl sankcijų, taikomų muitinei nustačius pažeidimus.

Už mokesčių įstatymų, susijusių su muitinės veikla, pažeidimą yra numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo VIII skyriuje „MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI IR ATSAKOMYBĖ“ 138-143 str.

Už administracinius nusižengimus, susijusius su muitinės veikla, yra numatyta administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  47 str. 3 dalyje, 49 str. 5 dalyje, 63 str. 6 dalyje, 64 str., 65 str. 3 dalyje, 66 str. 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 str., 140 str. 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208 str., 209 str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 219, 221, 224 str., 234 str. 1 dalyje, 245 str., 251 str. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 str. 5, 6 dalyse, 285 str. 1 dalyje, 303 str. 1, 2, 3 dalyse, 3042 str. 2 dalyje, 308 str. 3, 6 dalyse, 309 str. 6, 9 dalyse, 310 str. 10, 11 dalyse, 312 str. 1, 3, 4 dalyse, 341 str., 342 str. 3, 4 dalyse, 408, 412 str., 426 str. 4 dalyje, 431 str. 1, 2 dalyse, 436, 437, 450 str., 459 str. 3, 4, 5, 7 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 str., 506 str. 4 dalyje, 508, 515 str.                

Už nusikaltimus, susijusius su muitinės veikla, yra numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 199(1), 199(2), 200 str.