PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.08.30 - 2019.09.30

Print 2019-09-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 76, 2019 Rugsėjis

Priimti: privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklės; dėl žodinę deklaraciją papildančio dokumento pateikimo. Keičiami: dėl Muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo; elektroninių paslaugų portalo taisyklės. Neteko galios: dėl privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.09.23 d. įsakymu Nr. 1B-849 patvirtintos Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklės. Neteko galios  2016.05.30 įsakymas Nr. 1B-458 „Dėl Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Taisyklės reglamentuoja prašymo teikimo ir sprendimo priėmimo elektroniniu būdu (per ES verslininko portalą) tvarką. Įsakymas įsigalios 2019.10.01.

2019.09.16 d. įsakymu Nr. 1B-824 keičiamas 2015.10.15 įsakymas Nr. 1B-791 „Dėl Muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstomas nauja redakcija. Muitinės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitinės informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos politiką (toliau – elektroninės informacijos saugos politika), nustato organizacines, technines, programines, teisines ir kitas priemones, užtikrinančias saugų muitinės informacinių sistemų elektroninės informacijos valdymą ir tvarkymą. Įsakymas galioja nuo 2019.09.20.

2019.10.10 įsakymu Nr. 1B-792 pakeistos Elektroninių paslaugų portalo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“, ir 2 priedas Muitinės elektroninių paslaugų ir veiklos profilių susiejimo lentelė (toliau – lentelė) išdėstytas nauja redakcija. Lentelėje nurodytos paslaugos: (1) Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas; (2) Prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų sistemą, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas; (3) Prašymų priimti Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimus teikimas ir su PTI sprendimais susijusių duomenų valdymas; (4) Prašymų išduoti AEO muitinės leidimus, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas. Nustatyta, kad paslaugų gavėjams, iki 2019 m. rugsėjo 23 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Elektroninių paslaugų portalo taisyklių 2 priedo 3 ir 4 punktuose nurodytas paslaugas. Įsakymas galioja nuo 2019.09.23.

2019.09.03 įsigaliojo įsakymas Nr. 1B-751 Dėl žodinę deklaraciją papildančio dokumento pateikimo. Atsižvelgiant į Prekių deklaravimo žodžiu taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“, nustatyta, kad pateikiant žodinę deklaraciją degalams, įvežamiems transporto priemonių talpyklose, laikinai, iki atskiro nurodymo, papildoma informacija užpildant degalų deklaraciją arba pateikiant jos elektroninius duomenis neteikiama.