PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.07.27 - 2019.08.29

Print 2019-08-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 75, 2019 Rugpjūtis

Priimti: dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“. Keičiami: KIPIS tvarkos aprašas; prekių deklaravimo žodžiu taisyklės; muitinės informacijos tvarkymo taisyklės; sulaikytų prekių realizavimo taisyklės.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.08.22 įsakymu Nr. 1B-749 pakeistas Prekių iškrovimo, laikinojo saugojimo ir gabenimo naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS) tvarkos aprašas. Įsakymas galioja nuo 2019.08.24. Keletas pakeitimų:

  • Pakeistas 59 punktas: „59. Laikinai saugomų prekių turėtojo pageidavimu laikinai saugomos prekės gali būti gabenamos iš vienos muitinės prižiūrimos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso zonos į kitą jūrų transportu, netaikant Sąjungos tranzito procedūros. Toks gabenimas leidžiamas, kai įsipareigojimai, susiję su pageidaujamu gabenimu, numatyti uosto komplekso naudotojo sudarytoje sutartyje su Klaipėdos teritorine muitine ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktine dėl prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punkto teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose.“
  • Pakeistas 60.2 papunktis: „60.2. Prašymą krovai KIPIS suderina muitinės posto, prižiūrinčio uosto komplekso zoną, iš kurios gabenamos laikinai saugomos prekės į kitą uosto komplekso zoną, pareigūnas.“

2019.08.21 įsakymu Nr. 1B-741 pakeistas Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017.12.22 įsakymu Nr. 1B-1099, 8.3 papunktis ir išdėstytas taip: „8.3. užpildant degalų deklaraciją arba pateikiant jos elektroninius duomenis (jos naudojimas nustatomas atskiru Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu);“. Įsakymas galioja nuo 2019.08.23.

2019.08.07 įsakymu Nr. 1B-721 papildytos Lietuvos Respublikos muitinės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005.08.10 įsakymu Nr. 1B-550, 13.33 papunkčiu: „13.33. Teisės aktų išmanymo tikrinimo testo klausimų sąrašas.“. Įsakymas galioja nuo 2019.08.09.

2019.08.02 įsakymu Nr. 1B-703 pakeistos Sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso realizavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004.12.29 įsakymu Nr. 1B-1204 išdėstau nauja redakcija. Įsakymas galioja nuo 2019.08.06.

2019.07.30 įsakymu Nr. 1B-697 dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo leista taikyti VŠĮ „Emprekis“ 2019 m. rugpjūčio mėnesį žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas nustatant transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams. Įsakymas galioja nuo 2019.08.02.