PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.06.01 - 2019.07.26

Print 2019-07-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 74, 2019 Liepa

Priimti:  teritorija Kauno r. pripažinta laisvąja zona; žinynų taikymas nustatant transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams; informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, ir prekių pavyzdžių ėmimo taisyklės.

Keičiami: dėl Laisvosios zonos įrengimo derinimo nuostatų ir Reikalavimų įrengiamos laisvosios zonos teritorijai ir muitinio tikrinimo vietai patvirtinimo; dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo; dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo; dėl Muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo; dėl muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo; reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą.

Netenka galios: dėl Informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

2019.07.24 įsakymu Nr. 763 vadovaudamasi LR muitinės įstatymo 57 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria: Pripažinti teritoriją Kauno r. sav., Karmėlavoje, Pievų g. 1 (žemės sklypo unikalus Nr. 5233-0011-0004), laisvąja zona. Įsakymas galioja nuo 2019.07.26.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.07.24 įsakymu Nr. 1B-666 pakeistas 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1B-697 „Dėl Laisvosios zonos įrengimo derinimo nuostatų ir Reikalavimų įrengiamos laisvosios zonos teritorijai ir muitinio tikrinimo vietai patvirtinimo“. Pakeistas 2 punktas ir jį išdėstytas taip: „2. Nustatau, kad: 2.1. laisvosios zonos teritorijos išorinių ribų, prekių įvežimo ir išvežimo vietų muitinės priežiūrą įgyvendina teritorinė muitinė, kurios veiklos zonai priklauso laisvosios zonos vieta, vadovaudamasi teritorinės muitinės direktoriaus įsakymu patvirtintomis taisyklėmis; 2.2. veikiančios laisvosios zonos turi atitikti Reikalavimus įrengiamos laisvosios zonos teritorijai ir muitinio tikrinimo vietai.“ Pakeisti nurodytu įsakymu patvirtinti Reikalavimai įrengiamos laisvosios zonos teritorijai ir muitinio tikrinimo vietai ir išdėstyti nauja redakcija. Įsakymas galioja nuo 2019.07.26.

2019.07.24 įsakymu Nr. 1B-664 pakeistas 2015 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“. Įsakymas įsigalios 2019.08.02.

2019.07.12 įsakymu Nr. 1B-624 pakeistas 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas galioja nuo 2019.07.16.

2019.07.11 įsakymu Nr. 1B-621 pakeistas 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1B-645 „Dėl muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas galioja nuo 2019.07.16.

2019.06.27 įsakymu Nr. 1B-591 leista taikyti nustatant transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams: 1. VŠĮ „Emprekis“ 2019 m. liepos mėnesį žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas. 2. Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. žinyne „Oldtimer katalog“ Nr. 33 nurodytas kainas. Įsakymas galioja nuo 2019.06.29.

2019.06.10 įsakymu Nr. 1B-540 patvirtintos Informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, ir prekių pavyzdžių ėmimo taisyklės (pridedamos). Pripažintas netekusiu galios 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1B-100 „Dėl Informavimo apie veiksmus su prekėmis, laikytinomis pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas galioja nuo 2019.06.12.

2019.06.04 įsakymu Nr. 1B-522 pakeisti Reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą patvirtinti 2005 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1B-68 „Dėl Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama). Įsakymas galioja nuo 2019.06.11.