PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.12.01 - 2018.12.31

Print 2018-12-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 68, 2018 Gruodis

Pakeisti: muitinės informacinių sistemų centro nuostatai, muitinės laboratorijos nuostatai,  nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašas. Neteko galios: dėl muitinės pareigūnų darbo muitinės sandėliuose bei importo ir eksporto terminaluose.

2018.12.10 įsakymu Nr. 1B-1102 pakeisti Muitinės informacinių sistemų centro nuostatai, patvirtinti 2000.10.30 įsakymu Nr. 452 „Dėl Muitinės informacinių sistemų centro steigimo, nuostatų, struktūros bei etatų sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija. Centro veiklos tikslas – plėtojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas, užtikrinti efektyvų muitinės funkcijų vykdymą. Įsakymas galioja nuo 2018.12.10.

2018.12.06 įsakymu Nr. 1B-1087 pripažintas netekusiu galios 2004.12.16 įsakymas Nr. 1B-1138 „Dėl muitinės pareigūnų darbo muitinės sandėliuose bei importo ir eksporto terminaluose“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas galioja nuo 2018.12.12

2018.12.06 įsakymu Nr. 1B-1075 pakeistas 2011.12.06 d. įsakymą Nr. 1B-668 „Dėl Muitinės laboratorijos nuostatų patvirtinimo“. Pakeisti Muitinės laboratorijos nuostatai ir išdėstyti nauja redakcija. Muitinės laboratorija yra specialioji Lietuvos Respublikos muitinės įstaiga. Laboratorijos tyrimo išvadomis teisės aktų nustatyta tvarka remiasi visos muitinės įstaigos ir kiti asmenys. Laboratorijos uždaviniai yra šie: atlikti prekių pavyzdžių (mėginių) tyrimus ir teikti tyrimo išvadas muitinės įstaigoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl prekių klasifikavimo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, Europos Sąjungos integruotą tarifą (TARIC), Žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras (toliau – muitinės naudojamos nomenklatūros); identifikuoti narkotines, psichotropines, nuodingas, pavojingas medžiagas ir kitus draudžiamus arba ribojamus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos daiktus. Įsakymas įsigalioja nuo Muitinės laboratorijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

2018.12.05 įsakymu Nr. 1B-1074 pakeistas 2007.03.29 įsakymas Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Papildomi kodai susiję su nacionalinių mokesčių – akcizų ir PVM taikymu, pavyzdžiui, kodas Z105 nurodomas deklaruojant neįgaliųjų techninės pagalbos priemones (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalis). Įsakymas įsigalios 2018.03.01.