PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas: naujovės nuo š. m. gruodžio 14 d.

Print 2019-11-30
Rubrika: Straipsniai, Muitų teisė praktikams Nr. 78, 2019 Lapkritis
Raktažodžiai: netarifinis reguliavimas,

Vilma Mikelaitienė
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vedėja

Nuo šių metų gruodžio 14 d. paleidžiama TRACES NT sistema, per kurią pranešama, sertifikuojama ir stebima prekyba gyvūnais, gyvūninės kilmės produktais, negyvūninės kilmės pašarais ir maistu, augalais, sėklomis ir kt. Importuotojai ir vežėjai (muitinės tarpininkai, deklarantai) kviečiami jau dabar susipažinti su sistema ir susikurti vartotojo paskyrą.

TRACES NT sistema

Nuo šių metų gruodžio 14 d. paleidžiama TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technologies) − daugiakalbė internetinio valdymo sistema, per kurią pranešama, sertifikuojama ir stebima prekyba gyvūnais, gyvūninės kilmės produktais, negyvūninės kilmės pašarais ir maistu, augalais, sėklomis, dauginamąja medžiaga, organinės kilmės prekėmis, mediena ir kitais susijusiais objektais, kurie yra visos maisto grandinės dalis. TRACES NT yra oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos (IMSOC) dalis.

Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas (BSĮD)

Remiantis Oficialios kontrolės reglamentu 2017/625/ES ir IMSOC reglamentu 2019/1715/ES Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento, angl. ir toliau – CHED-A (gyvūnams), CHED-P (gyvūniniams produktams), CHED-D ne gyvūninės kilmės, sustiprintos kontrolės produktams, CHED-PP augalams ir augaliniams produktams, pirmos dalies pildymas TRACES NT sistemoje privalomas visiems importuotojams ir vežėjams, kurie įveža/ veža tranzitu Valstybinės augalininkystės tarnybos kontroliuojamas siuntas ir/ ar gyvūnus ir kitas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas siuntas į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių. Dėl medinės pakavimo medžiagos TRACES NT sistemoje pirma CHED-PP dalis pildoma tik importo atveju.

Išankstinis pranešimas, BSĮD pateikimas atsakingoms institucijoms

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu dėl išankstinio pranešimo apie į Europos Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas 2019/1013/ES, už gyvūninės kilmės ir/ar augalinės kilmės prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą pirmojo įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai.

Todėl įvežant / vežant tranzitu Valstybinės augalininkystės tarnybos kontroliuojamas ir/ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas siuntas per Lietuvos Respubliką, CHED-A, CHED-D, CHED-P pirma dalis turi būti užpildyta ir pateikta pasienio kontrolės punkto veterinarijos postui, CHED-PP pateikta pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui, per kurį įvežama siunta. Pristačius siuntą į atitinkamą kontrolės postą, specialistas tikrinimo išvadas ir sprendimą pateiks CHED antrojoje dalyje. Už siuntą atsakingas importuotojas ar vežėjas turės pateikti baigtą pildyti CHED dokumentą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pareigūnui, kad būtų vykdomos tolesnės muitinės procedūros.

Naudotojų paskyros

Siekiant iš anksto pasirengti minėtoms procedūroms, prašome importuotojų ir vežėjų (muitinės tarpininkų, deklarantų) susipažinti su sistema jau dabar ir susikurti naudotojo paskyrą TRACES NT sistemoje adresu: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login.

Atkreipiame dėmesį, kad užtenka susikurti paskyrą vieną kartą ir pasirinkti vieną aktualiausią pasienio kontrolės postą. Kai TRACES NT sistemoje pasienio kontrolės posto inspektorius patvirtins Jūsų paskyrą, sistemoje pildydami aktualaus CHED duomenis galėsite pasirinkti bet kurį kitą Europos Sąjungoje esantį pasienio kontrolės postą, per kurį bus vežama Jūsų siunta.

Naudingos nuorodos