PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Print 2018-12-31
Rubrika: Įdomu, Muitų teisė praktikams Nr. 68, 2018 Gruodis
Raktažodžiai: pažeidimai ir sankcijos,

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja eilė Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų, susijusių su nusižengimais muitinės srityje. Verslas turėtų peržiūrėti rizikos sritis ir, jei reikia, atitinkamai atnaujinti rizikos valdymo priemones.

Primename, kad administracinė atsakomybė taikoma ne įmonei, o fiziniam asmeniui. Pavyzdžiui, dėl neatitikimų, muitinės nustatytų muitinės sandėlio veikloje, atsakomybė būtų taikoma asmeniškai muitinės sandėlio vadovui, o jam skirtos baudos dydis gali siekti 3000 Eur.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių pažeidimų muitinė gali konfiskuoti prekes. Faktas, kad prekės nepriklauso pažeidėjui, pavyzdžiui, laikinojo saugojimo vietos turėtojui, nėra vertinamas. Pažeidimo atveju prekės laikomos tiesiog pažeidimo įrankiu.

Kai kurių baudų dydis priklauso nuo atsiradusios mokestinės prievolės dydžio, vertinamu baziniu bausmių ir nuobaudų dydžiu. Vienas bazinis bausmės ir nuobaudos dydis yra 50 Eur.

2018 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-1835 priimti pakeitimai

210 straipsnis. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas ... 3. Muitinės prižiūrimų prekių iškrovimas iš į Europos Sąjungos muitų teritoriją atvykstančių transporto priemonių (įskaitant šių prekių perkrovimą į kitas transporto priemones) muitinės nenustatytose vietose arba be muitinės pareigūno leidimo, muitinės prižiūrimų prekių išdavimas arba paėmimas be muitinės pareigūno leidimo užtraukia baudą nuo 1000 iki 2000 eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 2000 iki 5000 eurų.“

211 straipsnis. Muitinės formalumų atlikimo tvarkos pažeidimas

 1. Prekių, kurioms įforminta ar turi būti įforminta bet kuri muitinės procedūra, nepateikimas per nustatytą muitinės procedūros vykdymo terminą muitinės formalumams su prekėmis atlikti arba deklaravimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą nuo 900 iki 1500 eurų.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.“

212 straipsnis. Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas

 1. Netikslios ir neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė neviršija 3 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai neturėjo įtakos apribojimų ar draudimų netaikymui, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 180 eurų.
 2. Netikslios ir neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė viršija 3 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija 100 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai turėjo įtakos apribojimų ar draudimų taikymui, užtraukia baudą nuo 300 iki 1900 eurų.
 3. Netikslios ir neišsamios informacijos pateikimas muitinės deklaracijoje, laikinojo saugojimo deklaracijoje, reeksporto deklaracijoje, įvežimo arba išvežimo bendrojoje deklaracijoje ar pranešime apie reeksportą arba kitoks muitinės suklaidinimas, kai dėl šių veiksmų galinti atsirasti ar atsiradusi mokestinė prievolė viršija 100 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių arba tai turėjo įtakos draudimų ir apribojimų, susijusių su prekėms taikomais saugos ir saugumo reikalavimais, taikymui, užtraukia baudą nuo 1900 iki 3000 eurų.“

213 straipsnis. Prekių gabenimo tvarkos pažeidimas

 1. Prekių, kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė neviršija 5 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 40 iki 120 eurų.
 2. Prekių, kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė viršija 5 bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo 390 iki 1200 eurų.
 3. Prekių, kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė viršija 50 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo 1200 iki 3900 eurų.
 4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas prekių konfiskavimas.
 5. Šiame straipsnyje nurodytų prekių vertė apskaičiuojama pagal jų muitinę vertę, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius.“

„215 straipsnis. Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos pažeidimas

 1. Laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 900 iki 1500 eurų.
 2. Reikalavimų dėl veiklos laisvosiose zonose, muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose pažeidimas užtraukia baudą nuo 1400 iki 3000 eurų.
 3. Su prekių laikymu, apdorojimu arba perdirbimu, pirkimu arba pardavimu laisvosiose zonose, muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose susijusios apskaitos tvarkos nesilaikymas užtraukia baudą nuo 2000 iki 4000 eurų.
 4. Muitinės prižiūrimų prekių išgabenimas iš laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų be muitinės leidimo užtraukia baudą nuo 2800 iki 6000 eurų.
 5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas prekių konfiskavimas.“

„216 straipsnis. Muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas. Muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas užtraukia baudą nuo 200 iki 1100 eurų.“