Prekių tarifinis klasifikavimas: aktualūs PMO ir ES sprendimai, KN 2020

Print 2019-10-31

Video įrašas seminaro apie prekių tarifinio klasifikavimo aktualijas ir būsimus 2020 m. Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus, kurį 2019 m. rugpjūtį vedė Eglė Pučkuvienė ir Virginija Dordzikienė, Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus vyriausiosios specialistės. Trukmė 6 val. 4 min.

Temos:

1 dalis: įžanga apie tarifinį prekių klasifikavimą ir KN kodą; teisiškai privalomos ir papildomos klasifikavimo priemonės; duomenų bazės priemonių paieškai.

2 dalis: Pasaulio muitinių organizacijos (PMO) sprendimai dėl prekių tarifinio klasifikavimo, jų paieška, reikšmė praktikoje; aktualių PMO sprendimų apžvalga.

3 ir 4 dalys: Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių klasifikavimo; KN paaiškinimų pakeitimai; Komiteto klasifikavimo išvados; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai.

5 dalis: Komisijos įgyvendinimo reglamentai dėl tam tikrų prekių tarifinio klasifikavimo; Kombinuotosios nomenklatūros 2020 metų versijos projektas.

Nemokama peržiūra ir seminaro įsigijimas https://www.customsclearance.net/lt/courses/prekiu-tarifinis-klasifikavimas-aktualus-pmo-ir-es-sprendimai-kn-2020