PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Lengvatinė prekės kilmė: pagrindai ir aktualijos

Print 2019-04-25

2019 m. balandžio 19 d. seminaro “Lengvatinė prekės kilmė: bazinės žinios ir aktualijos“ įrašas. Lektorė Rima Zabalevičienė, Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo skyriaus viršininkės pavaduotoja. Įrašo trukmė 4 val. 24 min.

Nemokamos dalies peržiūra ir įsigijimas https://www.customsclearance.net/en/courses/lengvatine-prekes-kilme-pagrindai-ir-aktualijos

Seminaro metu apžvelgiamos šios temos:

I dalis, 1 val. 9 min.

 • Prekės kilmės samprata ir vaidmuo tarptautinėje prekyboje; teikiama nauda verslui.
 • Kilmės įtaka prekės kainai: muitų skirtumai, antidempingo muitai (šalims, konkretiems gamintojams), laikinosios apsaugos priemonės, tarifinės kvotos ir kita.
 • Kilmė kaip rizikos šaltinis: prekės atitiktis kilmės taisyklėms, dokumentų galiojimas, transportavimo maršruto pasirinkimas, baudos neatitikties atveju ir jų taikymo praktika, kita.
 • Tarptautinių susitarimų gausa ir įvairovė; atvejai, kai vienai šaliai taikomos kelios lengvatos.
 • Duomenų bazės: kur rasti tarptautinių susitarimų kilmės protokolus.
 • Informacija konkrečių šalių tinklalapiuose: patvirtintų eksportuotojų sąrašai, numeriai.

II dalis, 1 val.

 • Prekių kilmės struktūra: lengvatinė (dar vadinama preferencinė) kilmė, nelengvatinė kilmė, muitų sąjungos statusas.
 • Preferencinę prekių kilmę patvirtinantys dokumentai (sertifikatai, kilmės deklaracijos), jų pildymas, pateikimas muitinei, pateikimo terminai ir įvairios situacijos; saugojimo tvarka, terminai; atsakingi asmenys ir neišsaugojimo pasekmės.
 • Retrospektyviai išduodami kilmės dokumentai, dublikatai, pakaitiniai sertifikatai; EUR1 ir EUR-MED skirtumai, naudojimas. Kilmės dokumentų pildymo klaidų praktiniai pavyzdžiai.
 • Prekyba su Turkija: preferencinė sutartis, muitų sąjunga ir deklaravimo ypatumai, antidempingo muitų taikymas, A.TR sertifikatas.
 • Prekyba su Izraeliu: teritorijos, kurioms lengvatos netaikomos, ribinės teritorijos ir prekių pagamino vietos įtaka kilmei, vietovių sąrašų naudojimo ypatumai; ESTT bylos apžvalga.
 • Bendrųjų preferencijų sistemos (BPS/BLS ) taikymas: šalių įtraukimo (išbraukimo) į (iš) sąrašą pagrindai, kilmės dokumentai ir jų pildymas.
 • REX sistema ir laipsniškas šalių jungimasis prie šios sistemos; pareiškimo apie prekių kilmę pildymas; registruoto eksportuotojo ir patvirtinto eksportuotojo statusų skirtumas; prekių persiuntimas ir pakaitinių dokumentų išdavimas.
 • Lengvatinės kilmės „išsaugojimas“ perpardavimo atveju.

III dalis, 1 val. 16 min.

 • Prekei taikomos kilmės taisyklės – kaip jas skaityti, aiškinti ir taikyti. Praktiniai pavyzdžiai, muitinės atliekami kilmės tyrimai ir ko iš jų gali pasimokyti verslas.
 • Visiškai gautos prekės ir praktiniai pavyzdžiai: dėvėti rūbai, regeneruotos padangos, gamybos proceso atliekos.
 • Pakankamo pakeitimo kriterijai: kodo pasikeitimas, vertės reikalavimas ir apskaičiavimo ypatumai, specifinės operacijos, kelių kriterijų kombinacijos, alternatyvi taisyklė.
 • Nepakankamo apdirbimo operacijos. Sąvokos „paprasta operacija“ samprata.
 • Tolerancijos taisyklė.
 • Kumuliacijos apibrėžimas, tipai: dvišalė, diagonali (įstrižinė), regioninė, pilnoji; taikymo praktikoje pavyzdžiai; kilmės dokumentai.
 • Kilmės taisyklės tekstilės gaminiams.
 • Praktiniai patarimai verslui: gamyba atsižvelgiant į šalis partneres ir jų kilmės reikalavimus; apskaitos atskyrimas; lengvatinės kilmės išsaugojimas perpardavimų grandinėje; sutarčių sąlygos.
 • Tiesioginio transportavimo įrodymai, nemanipuliavimo sertifikatas ir naujas Muitinės departamento įsakymas bei jo praktinis taikymas.

IV dalis, 59 min.

 • Teritoriškumo principas.
 • Tiekėjo deklaracijos: trumpalaikės ir ilgalaikės, preferencinei ir nepreferencinei kilmei; naudojimo atvejai, terminai; INF4.
 • Eksportuotojo ir importuotojo atsakomybės nustatymas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje.
 • Sutartis su Japonija: naujos kilmės sąlygos, kurių nebuvo ankstesnėse laisvosios prekybos sutartyse (kilmės deklaravimas importuotojo žiniomis, originalumo kriterijų rūšių ir taisyklių rašymas kilmės dokumentuose ir kita), praktiniai taikymo pavyzdžiai.