PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Dvejopos paskirties ir strateginės prekės

Print 2019-04-22

2019 m. kovo 21 d. seminaro “Dvejopos paskirties ir strateginės prekės: bazinės žinios ir aktualijos“ įrašas. Lektorius Rolandas Jurgaitis, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyresnysis patarėjas. Įrašo trukmė 2 val. 58 min.

Nemokamos seminaro dalies peržiūra ir įsigijimas https://www.customsclearance.net/en/courses/dvejopos-paskirties-ir-strategines-prekes

Seminaro metu aptartos temos:

I dalis, 1 val. 17 min

 • Lektoriaus prisistatymas, turinio pristatymas.
 • Baltijos šalių regione, o ypač Lietuvoje yra labai stiprus perkrovimo ir sandėliavimo paslaugų sektorius. Tai didelė su dvejopos paskirties prekėmis susijusi rizika – kyla grėsmė, kad prekės, kurioms reikalinga eksporto licencija, bus išgabenta be jos. Kokia prekyba yra teisėta? Kokios taikomos sukčiavimo schemos?
 • Y901 kodo „Į dvejopo naudojimo sąrašą neįtraukta prekė“ rizika. 2018 m. iš Lietuvos buvo išgabenta apie 200 000 prekių, prie kurių deklaracijose nurodytas kodas „Y901“. Ar teisingai šis kodas nurodytas, ar vis tik turėjo būti pateikta licencija? Kokios neteisingo deklaravimo pasekmės?
 • Pakeitimai ES reglamento 428/2009 nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą. Reglamento reikalavimų apžvalga. Atvejai, kai tranzitinis krovinys gali būti neišleidžiamas ir laikomas eksportuojamomis dvejopo naudojimo prekėmis.
 • Licencijų išdavimas. Komisijos veikla. Licencijų sąlygų pasikeitimo gabenimo metu (pavyzdžiui, šalies gavėjos pakeitimas) pasekmės. Verslo daromos klaidos: licencijų nepateikimas, pavėluotas išėmimas ir pan.
 • Brexit – kokios licencijos bus reikalingos dirbant su Jungtine Karalyste.
 • Muitinės patikrinimai – tendencija vis dažniau tikrinti po įforminimo, tikrinama už 5 praėjusius veiklos metus. Sankcijos už pažeidimus, susijusius su dvejopo naudojimo ir strateginių prekių kontrole.
 • Sankcijų Rusijai „nežinojimas“. Reglamento 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis, apžvalga: sankcijos, kai kurie reglamento straipsniai.

II dalis, 55 min.

 • Tarptautinių tyrimų pavyzdžiai. Pažeidimų įtaka valstybės reputacijai. JAV dvejopo naudojimo prekių kontrolė ir kokią su tuo susijusią riziką patiria ES įmonės.
 • Karinių prekių nustatymo parametrai, praktiniai prekių išleidimo / neišleidimo eksportui pavyzdžiai. Kariškių ekspertinės išvados taikymas. Atsakomybės klausimas.
 • Pabaltijo šalys – prekių perkrovimo regionas. Tranzito ir perkrovimų sąvoka, kontrolė, prekių sulaikymas ir tyrimo eiga.
 • Prekių identifikavimo ir priskyrimo dvejopai / strateginei paskirčiai iššūkiai, praktiniai pavyzdžiai.
 • Nukreipimo rizikos galutiniam gavėjui vertinimas priimant sprendimą išleisti / neišleisti prekes eksportui. Tarptautiniai rizikos profiliai.
 • Neplatinimo politika. Galutinio gavėjo sertifikatai.
 • 2019 m. – operacijų metai. Pateikiami operacijų pavyzdžiai ir rezultatai.
 • Strateginių prekių naikinimas, ginklų fondo vaidmuo.

III dalis, 45 min.

 • Kontroliuojamų prekių sąrašai: dvejopo naudojimo prekių ir technologijų sąrašas, bendrasis karinės įrangos sąrašas. Tarptautinės eksporto kontrolės iššūkiai.
 • Apibrėžimai: Kas yra karinis tikslas? Kas yra karinė technologija (projektai, planai, diagramos, mokymai)?
 • Licencijų, leidimų, siuntimų formos. Ar reikalinga importo licencija asmens turimoms branduolinėms žinioms? Logistinei veiklai ar reikalinga tarpininkavimo licencija? Tarpininkavimo licencijos naudojimas.
 • Muitinės bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, atvejų pavyzdžiai: drono importas, cheminių medžiagų eksportas. Cheminių ginklų tarptautinis monitoringas.
 • Bendradarbiaujant su JAV pareigūnais atlikto 15 Lietuvos įmonių patikrinimo rezultatai ir išvados.
 • 2014 m. pradėto ikiteisminio tyrimo dėl atsarginės branduolinio reaktoriaus dalies eksporto aptarimas. Deklaracijos 31 langelio Prekės aprašymas pildymo ypatumai. Tarptautinis branduolinių medžiagų monitoringas.
 • Baudžiamoji vs administracinė verslo atsakomybė.