PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus

Print 2020-09-17

Dr. Gediminas Valantiejus Dr. Gediminas Valantiejus
Vyr. teisininkas, advokatas, Advokatų profesinė bendrija "iLAW"

Keturių dalių dr. Gedimino Valantiejaus, video mokymų kursas apie administracinę atsakomybę už muitų teisės aktų pažeidimus. Šie mokymai skirti supažindinti muitinės srities specialistus ir už muitinės sritį įmonėse atsakingus asmenis su administracinės atsakomybės taikymu. 

Šiuo metu galite rasti ir išklausyti tris mokymų dalis, ketvirtoji dalis dar yra ruošiama ir bus prieinama artimiausiu metu. Išklausę tris mokymo dalis, sužinosite:

 • Kokia yra administracinės atsakomybės sąvoka ir jos pagrindiniai bruožai/ skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių.
 • Kokie yra pagrindiniai administracinės atsakomybės principai: ką būtina žinoti susidūrus su atsakomybės taikymu?
 • Teisės norminiai aktai nustatantys ir reglamentuojantys administracinę atsakomybę bei jos taikymą.
 • Ką laikome administraciniu nusižengimu - nusižengimo požymiai ir jo sudėties elementai.
 • Kokios yra aplinkybės, pašalinančios nusižengimo pavojingumą ir priešingumą teisei.
 • Kaip administracinis nusižengimas atribojamas nuo kitų teisės pažeidimų.
 • Administracinių nuobaudų esmė ir jų rūšys (formos) - kokia konkreti nuobauda gali būti skiriama ir kokiais atvejais?
 • Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka - į ką būtina atkreipti dėmesį?
 • Administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsniai, apibrėžiantys konkrečius pažeidimus muitų teisės aktų srityje (struktūra, sistema, santykis).
 • Praktikoje dažniausiai pasitaikančios administracinių nusižengimų rūšys ir jų pobūdis.
 • Muitinės formalumų atlikimo tvarkos pažeidimas (ANK 211 str.) ir jo požymiai.
 • Prekių deklaravimo tvarkos pažeidimas (ANK 212 str.) ir jo požymiai.
 • Administracinių nusižengimų kodekso 211 ir 212 straipsnių praktinio taikymo problemos.

Peržiūrėjus video mokymus, po kiekvienos dalies pateiktas žinių patikrinimo testas, kurį sėkmingai atlikus, Jums bus sugeneruotas vardinis mokymo išklausymo sertifikatas.

Nemokamos video mokymo dalių peržiūros ir kursų įsigijimas:

Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus: bendrieji klausimai (I dalis)

Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus: nusižengimų požymiai (II dalis)

Administracinė atsakomybė už muitų teisės aktų pažeidimus: administracinių nuobaudų rūšys ir jų skyrimas (III dalis)

 Administracinė atsakomybė: 211 ir 212 str. taikymas (IV dalis)